Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Ulga dla młodych 2020

Ulga dla młodych 2020

Ulga dla młodych 2020 to najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie zdecydował się wprowadzić rząd już II kwartale 2019 roku. Podstawowe informacje dotyczące wyżej wspomnianej ulgi można znaleźć w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148, młodzi ludzie mają szansę skorzystać z całkowitego zwolnienia z opodatkowania otrzymywanego wynagrodzenia.

Niestety nie każdy może skorzystać z nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga przyznawana jest podatnikom, którzy spełniają jednocześnie aż cztery różne warunki, takie jak:

 • wiek,
 • rodzaj przychodów,
 • limit ulgi,
 • moment uzyskania przychodów.

Warto pokrótce opisać każdy z wyżej wymienionych warunków.

1. Wiek. Tak więc ulga przysługuje podatnikom do ukończenia 26 roku życia – warunek ten musi być spełniony w momencie otrzymania wynagrodzenia. Przykładowo gdy podatnik uzyskał przychód 10 września 2020 roku i w tym samym dniu ukończyłeś 26 lat, ulga nadal jemu przysługiwała.

2. Rodzaj przychodów. Tutaj katalog wynagrodzeń podlegających zwolnieniu z podatku jest zamknięty i uwzględnia przychody ze:

 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • umowy zlecenie.

3. Limit ulgi, czyli, krótko mówiąc, chodzi tutaj o przychody, które muszą mieścić się również w określonym limicie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przychody podlegające zwolnieniu nie mogą przekroczyć kwoty 85 528 zł.

4. Moment uzyskania przychodów. Warunek ten dotyczy momentu uzyskania przychodów.

Ulga dla młodych 2020 przestaje przysługiwać wraz z końcem dnia 26 urodzin.

Zerowy PIT dla młodych 2020 – zmiany

Nowa ulga podatkowa obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku. Jeżeli podatnik zdecydował się na złożenie specjalnego oświadczenia o korzystaniu z ulgi, pracodawca miał obowiązek zaprzestania pobierania zaliczki na podatek. W takiej sytuacji zaliczkę na podatek należało doliczyć do podstawowego wymiaru wynagrodzenia. Osoby, które nie dopełniły odpowiednich formalności, otrzymały na konto nadpłatę pobranych zaliczek na podatek w okresie rozliczeń podatkowych za 2019 rok. Zwrot obejmował zaliczki, które pracodawca odprowadził na podatek od przychodów uzyskanych po wejściu w życie nowych przepisów. Oznacza to termin od 1 sierpnia 2019 roku.

Zmiany dla podatników korzystających z ulgi w 2020 roku:

1. Istotną różnicą jest limit przychodów. Do końca 2019 roku wynosił on 49 891,33 zł. Natomiast 0 PIT dla młodych 2020 obejmuje podatników otrzymujących wynagrodzenie roczne do 85 528 zł. Tak więc jest to duży wzrost, jednak w rzeczywistości nie powoduje utraty prawa do ulgi.

Warto zaznaczyć, że przy rozliczaniu się z małżonkiem, osobny limit przysługuje zarówno podatnikowi, jak i małżonkowi.

2. Różnica dotyczy również przychodów, jakie obejmowała ulga dla młodych w 2019 i 2020 roku. Na początku ulga podatku dochodowego przysługiwała za wynagrodzenie uzyskane w miesiącach od sierpnia do grudnia 2019 roku. Aktualnie uldze podlegają przychody otrzymywane od stycznia do grudnia 2020 roku.

Warunki, które należy spełnić w 2020 roku, aby skorzystać z ulgi

Jak wiadomo każdemu podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to również podatników korzystających z ulgi dla młodych. Tutaj pojawia się jednak jedna różnica. Jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienia z obowiązku podatkowego, zmienia się również wysokość kosztów, jakie podlegają odliczeniu. Warto pamiętać, aby kierować się podstawową zasadą, która „mówi”, że koszty uzyskania przychodu nie mogą być wyższe niż przychody podlegające opodatkowaniu.

Dlatego też jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienie obejmującego całe jego wynagrodzenie, koszty uzyskania przychodu wynoszą 0 zł. Może się jednak zdarzyć, że podatnik uzyska w danym roku przychód przekraczający roczny limit 85 528 zł. W takiej sytuacji nadwyżka przychodów podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Oznacza to, że podatnik może odliczyć koszty uzyskania przychodu równe nadwyżce przychodów dla danego źródła. Ta sama zasada dotyczy również odliczenia z tytułu składek społecznych i składki zdrowotnej.

Warto pamiętać:

 • Ulga dla młodych 2020 przysługuje osobom do 26 roku życia otrzymującym wynagrodzenie ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy lub umowy zlecenia,
 • Roczny limit zwolnienia w 2020 roku wynosi 85 528 zł,
 • W 2020 roku uldze podlegają przychody uzyskiwane od stycznia do grudnia,
 • Podatnik może odliczyć wyłącznie kwotę kosztów uzyskania przychodu równą opodatkowanym przychodom.

Źródła:

1. https://www.gov.pl/web/finanse/bez-pit-dla-mlodych (dostęp z dnia 05.11.2020 r.)

2. https://www.prawo.pl/podatki/ulga-dla-mlodych-w-pit-11-za-2019-rok-wyjasnienie-mf,497223.html (dostęp z dnia 04.11.2020 r.)

3. https://www.pit.pl/aktualnosci/zerowy-pit-dla-mlodych-ponizej-26-roku-zycia-wyzszy-limit-przychodow-w-2020-roku-992676 (dostęp z dnia 06.11.2020 r.)

4. https://www.podatki.egospodarka.pl/163676,Fiskus-wyjasnia-ulga-w-PIT-dla-mlodych-2019-2020,1,68,1.html (dostęp z dnia 04.11.2020 r.)

5. https://rachunkowosc.com.pl/ulga_w_pit_dla_osob_do_26_roku_zycia_objasnienia_mf (dostęp z dnia 06.11.2020 r.)

6. https://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/1471797,ulga-podatkowa-dla-mlodych-pit-2020-objasnienia.html (dostęp z dnia 05.11.2020 r.)

2 thoughts on “Ulga dla młodych 2020

 1. czy wynagrodzenie z tytułu powołania do zarządu sp zoo jest wynagrodzenie z tytułu „stosunku służbowego” a tym samym osoba np 22 letnia bedąca członkiem zarządu spółki i otrzymujaca wynagrodzenie z tego tutułu na podstawie powołania nie będzie zwolniona z podatku dochodowego? (oczywiście w ramach limitów)

  1. Niestety tak nie da rady. Ulga dla młodych pracowników obowiązuje tylko w niektórych sytuacjach, przy umowie o pracę i umowie o zlecenie. Nie dotyczy np. przychodów z działalności gospodarczej czy z tytułu powołania do zarządu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *