Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Oznaczenia w nowym pliku JPK_V7M/V7K

Oznaczenia w nowym pliku JPK_V7M/V7K

Wykazując transakcje w JPK – V7M, lub JPK – V7K należy określić procedury, w ramach których przebiega transakcja. Jednolity plik kontrolny jest generowany na podstawie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, zawiera oznaczenia 13 procedur podatkowych. Elementy nowego JPK_VAT określa obowiązujące od 1 października 2020 r. rozporządzenie Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U.poz. 1988 ze zm.).

Struktura JPK_VAT z deklaracją

Deklaracja – zawiera niezbędne dane do obliczania wysokości podatku należnego, podatku naliczonego, obliczenia wysokości podatku, bądź zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu oraz pouczenie podatnika.

Ewidencja – zawiera dane, które pozwalają na prawidłowe rozliczenie podatku należnego i podatku naliczonego.

Nagłówek – zawiera dane dotyczące okresu, za jaki jest składany JPK V7M/K, cel złożenia, urząd skarbowy, do którego jest składany plik, oraz datę złożenia.

Podmiot1 – zawiera dane, które identyfikują podmiot składający plik JPK-V7M/7K (NIP, imię i nazwisko podatnika/nazwa podmiotu).

Podatnicy, którzy są zobowiązani do składania części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej za okresy miesięczne (JPK_V7M) muszą wypełnić wszystkie elementy w pliku JPK_V7M (tj. nagłówek, Podmiot1, deklaracja i ewidencja). Natomiast w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie są oni zobowiązani do składania JPK_V7K części ewidencyjnej miesięcznie, zaś deklaracyjnej kwartalnie. Zatem za dwa pierwsze miesiące podatnicy wypełniają (tj. nagłówek, Podmiot1, ewidencję). Natomiast za trzeci miesiąc kwartału powinni wypełnić wszystkie elementy (tj. Nagłówek, Podmiot1, deklaracja, ewidencja), część deklaracyjna dotyczy danych za cały kwartał, a ewidencja dotyczy danych tylko za ostatni miesiąc kwartału.

Oznaczenia dla podatku należnego

Obowiązkowe oznaczenia

GTU 1 – napoje alkoholowe: alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane I wyroby pośrednie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU 2 – dostawa towarów o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT: benzyny lotnicze, benzyny silnikowe, gaz płynny (LPG), oleje napędowe, oleje opałowe, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, pozostałe oleje napędowe, paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe.

GTU 03 – Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją: olej opałowy, oleje smarowe, pozostałe oleje, smary plastyczne, oleje smarowe, preparaty smarowe.

GTU 04 – Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym: wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych I wyroby nowatorskie.

GTU 05 – Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy: odpady szklane, odpady z papieru i tektury, pozostałe odpady gumowe, odpady z tworzyw sztucznych, odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal, odpady i braki ogniw i akumulatorów, elektrycznych: zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne, surowce wtórne metalowe, surowce wtórne ze szkła, surowce wtórne z papieru i tektury, surowce wtórne z tworzyw sztucznych, surowce wtórne z gumy.

GTU 06 – Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy: tonery bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze, płyty, arkusze, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, elektroniczne układy scalone, jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD), dyski SSD, konsole do gier wideo, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, telefony komórkowe, w tym smartfony, części i akcesoria do fotokopiarek, pakiety oprogramowania systemów operacyjnych (dyski SSD), pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego (dyski SSD), pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach (dyski SSD).

GTU 07 – Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.

GTU 08 – Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych
– wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
: srebro, złoto, platyna, odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi, monety, wyroby płaskie walcowane na gorąco, wyroby płaskie walcowane na zimno, pozostałe pręty ze stali, kształtowniki otwarte, arkusze żeberkowane ze stali niestopowej, drut ciągniony na zimno, srebro nieobrobione lub w postaci półproduktu, aluminium nieobrobione plastycznie.

GTU 09 – Dostawa leków oraz wyrobów medycznych: produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

GTU 10 – Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU 11 – Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

GTU 12 – Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU 13 – Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Obowiązkowe oznaczenia

Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy (SW),

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy (EE),

Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustaw (TP),

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 import (I_42),

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 import (I_63),

Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP),

Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących (RO),

Dokument wewnętrzny (WEW),

Faktura, o której mowa w art. 109 Ust.3D Ustawy (FP).

Ważne ! Oznaczenie MPP w strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego stosuje się do faktur w kwocie brutto wyższej niż 15 000 zł, które dokumentują dostawę towarów bądź świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Oznaczenia dla podatku naliczonego

Faktura VAT RR (VAT_RR),

Dokument wewnętrzny (WEW),

Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał kasową metodę rozliczeń (MK),

Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP),

Podatek naliczony z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33A ustawy o VAT (IMP).

Ważne ! Jeżeli nabywca otrzyma fakturę bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” potwierdzającą nabycie towarów, bądź usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT o wartości wyższej niż 15 000 zł to wówczas zobowiązany jest wprowadzić przy takiej transakcji oznaczenie MPP.

Źródła:

1. https://www.inforlex.pl/ewydania/oferta/wydania/2020/9/temat-na-czasie/7796836,nowy-jpk-jak-sporzadzac-nowy-jpk-vat-z-ewidencja-i-deklaracja.html (dostęp z dnia 25.11.2020 r.)

2. https://www.gov.pl/web/finanse/nowy-jpkvat-z-deklaracja-dla-wszystkich-przedsiebiorcow (dostęp z dnia 13.11.2020 r.)

3. https://www.podatki.gov.pl/media/5430/zalacznik-nr-15-ustawy-o-vat.pdf (dostęp z dnia 30.11.2020 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *