Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Płatności gotówkowe – firmowe

Jeżeli płatności dokonywane są w firmie w formie gotówkowej, a nie za pomocą rachunku płatniczego, to transakcje te ograniczone są limitem płatności.

Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2015.0.584 t.j. – Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej), art. 22. dział. gosp., dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Oznacza to, iż limit płatności gotówkowych oznaczony jest na 15 tys. zł. Tak więc, jeżeli stroną transakcji będzie przedsiębiorca i jednocześnie transakcja będzie opiewała na łączną i jednorazową kwotę przekraczająca limit 15 tys. zł, to płatność musi być wykonana za pośrednictwem rachunku płatniczego – nie ma możliwości rozliczenia takiej transakcji gotówkowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *