Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Kto może świadczyć usługi księgowe?

Niektórzy przedsiębiorcy zastanawiają się, czy mogą świadczyć usługi księgowe. Pytanie, kto dokładnie może świadczyć tego typu usługi?

We wcześniejszych przepisach prawa w ustawie o rachunkowości, a dokładnie do 9 sierpnia 2014 roku możliwe było prowadzenie ksiąg rachunkowych tylko przez osoby uprawnione do wykonywania czynności z tego zakresu, a więc osoby te musiały posiadać certyfikat księgowy lub musiały być wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.

Jednakże ustawa z dnia 10 sierpnia 2014 wprowadziła pewne ułatwienia dotyczące dostępu do wykonywania niektórych zawodów, w tym również związanych z zakresem prowadzenia księgowości.

W związku z czym obecnie nie jest potrzebne spełnienie wymaganych wymogów formalnych, aby móc prowadzić usługowo księgi rachunkowe. Wszystko dlatego, że MF nie wydaje już odpowiednich certyfikatów księgowego, które mogłyby nadawać wspomniane wyżej uprawnienia. Zlikwidowany został również egzamin, który weryfikował wiedzę przyszłych księgowych.

Oznacza to, że zgodnie z art. 76a ust. 3 ustawy o rachunkowości działalność polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych może wykonywać każdy przedsiębiorca, pod warunkiem że czynności z zakresu prowadzenia ksiąg będą wykonywane przez osoby, które:

  • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, iż według art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości, przedsiębiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *