Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

PIT i CIT rok 2020/2021 – zmiany

PIT i CIT rok 2020/2021 – zmiany

Od 1 stycznia 2020 r. stawka podatku dla dochodów w pierwszym progu podatkowym wynosi 17 proc. (w 2019 r. było to 17,75 proc., a w 2018 r. – 18 proc.). Wynika to z ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1835). Dzięki obniżeniu stawki PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów nastąpiło zmniejszenie kosztów pracy.

Niższa stawka PIT dotyczy wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Obniżka dotyczy zatem przychodów uzyskiwanych m. in.:

– ze stosunku pracy

– z działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia i o dzieło

– z działalności gospodarczej osób fizycznych

– z emerytury i renty

– z praw majątkowych.

Z czego wynika, że PIT w pierwszym progu podatkowym, czyli dla wszystkich zarabiających poniżej 85 528 zł brutto rocznie wynosi 17 proc. zamiast jak dotychczas 18 procent. Wzrosły także koszty uzyskania przychodu, podatnicy płacą więc podatek PIT od niższej kwoty. Na obniżce podatku PIT zyskali także zamożniejsi. Mimo że przy wyższych dochodach niż 7127,30 zł na miesiąc, podatek PIT w dalszym ciągu wynosi 32 proc. – płaci się go według tej stawki tylko od dochodu przekraczającego 85 528 zł rocznie. W sumie więc podatek PIT do zapłacenia jest niższy. Do tego w przypadku osób zarabiających poniżej płacy minimalnej wyższa będzie kwota wolna od podatku. Wszystko to sprawiło, że od października 2019 pracujący na umowach o pracę, ale też umowach zlecenie i umowach o dzieło, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy nie wybrali podatku liniowego oraz rozliczania się ryczałtem mają więcej pieniędzy.

W 2020 r. nowa jest też kwota zmniejszająca podatek. Wyniesie 525,12 zł – taką kwotę muszą uwzględnić płatnicy, pobierając w tym roku zaliczki na PIT. W tym kontekście należy pamiętać, że z tego względu zmodyfikowana została treść oświadczeń składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek (PIT-2, PIT-2A i PIT-3). Uwzględniają one nową kwotę zmniejszającą podatek. Wzory tych druków zostały określone w rozporządzeniu z 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2397).

Przepisy weszły w życie z początkiem roku i w zakresie oświadczeń mają zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r.

Warto podkreślić jeszcze raz, że podatnicy, których roczny dochód nie przekroczy 8 tys. zł, nie zapłacą w ogóle PIT. Ci, u których podstawa opodatkowania wyniesie 13 tys. zł lub więcej, lecz nie przekroczy 85 528 zł, nie zapłacą daniny od dochodu wynoszącego ok. 3089 zł (ok. 3089 zł x 17 proc. daje kwotę zmniejszającą podatek 525,12 zł). Z kolei kwota dochodu wolnego od PIT dla podatników, których podstawa opodatkowania wyniesie 85 528 zł, ale nie więcej niż 127 tys. zł, będzie się stopniowo zmniejszać. Natomiast zarabiający więcej niż 127 tys. zł w ogóle nie skorzystają z kwoty wolnej.

Warto wspomnieć również, iż w roku 2020 zerowym podatkiem PIT objęte zostały przychody osób do 26 roku życia, z umów o pracę i zlecenie do kwoty 85 528 zł (w poprzednim roku limit ten wynosił 35 636,67 zł). Limit jest łączny dla wszystkich umów. Zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Przy wyższych zarobkach dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Odliczenie darowizny na cele walki z koronawirusem

Powstałą również nowa ulga od dochodu – odliczenie darowizny przekazanej na cele walki z koronawirusem. W rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-37 składanym w roku 2021 będzie można odliczyć przekazane w 2020 roku darowizny gotówkowe lub rzeczowe na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Odliczeniu podlegają darowizny przekazane podmiotom medycznym, Agencji Rezerw Materiałowych czy Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Wysokość przysługującego odliczenia:

  • 200% wartości darowizny – jeśli została przekazana do końca kwietnia 2020 r.
  • 150% wartości darowizny – jeśli została przekazana w maju 2020 r.
  • 100% wartości darowizny – jeśli została przekazana od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Przekazanie darowizny powinno być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej. W przypadku darowizny niepieniężnej wymagany jest dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Zmiana zasad opodatkowania dochodów z zagranicy

Dla dochodów uzyskanych z zagranicy z krajów: Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia, Izrael, Japonia, Litwa, Nowa Zelandia, Słowacji zmieni się zasada opodatkowania.

W rozliczeniach za 2020 rok dochody zagraniczne z powyższych krajów (uzyskane od 1 stycznia 2020) podlegać będą opodatkowaniu na podstawie zasady proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to, że jeśli podatnik nie uzyskał żadnych dochodów w Polsce (uzyskał dochody tylko za granicą) – jest zobowiązany do złożenia polskiego rocznego zeznania PIT, w którym może odliczyć ulgę abolicyjną (na powrót).

Metoda proporcjonalnego odliczenia polega na tym, że dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku polskiego odlicza się podatek zapłacony za granicą. Jednakże odliczenie to jest limitowane wysokością podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Limit odliczenia wylicza się wg wzoru: podatek należny polski (dochód zagraniczny/dochód łączny).

Estoński CIT w Polsce

Z podatku CIT będą zwolnieni przedsiębiorcy, którzy będą przeznaczać środki na rozwój swojej działalności. Firmy nie będą płacić podatku CIT w kwartalnych zaliczkach, jak również w rocznym rozliczeniu. Uczynią to dopiero w momencie dystrybucji zysku, czyli gdy osiągnięty w firmie zysk wspólnicy zdecydują się przeznaczyć na własne niebiznesowe cele.

Ze zwolnienia z CIT będą mogły skorzystać spółki kapitałowe (spółki akcyjne oraz spółki z o.o.) spełniające następujące warunki:

  • przychody nie przekraczają 50 mln zł,
  • udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne,
  • zatrudniają co najmniej 3 pracowników (oprócz udziałowców),
  • nie posiadają udziałów w innych spółkach,
  • wykazują nakłady inwestycyjne,
  • przychody pasywne nie są wyższe niż przychody z działalności operacyjnej.

Podatnik będzie mógł wybrać system estoński na okres 4 lat i będzie mógł go przedłużyć na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie będzie możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania ze zwolnienia z CIT, przedsiębiorca wciąż spełnia powyższe kryteria. Przekroczenie przez przedsiębiorcę progu 50 mln zł w trakcie 4-letniego okresu nie wyklucza go z systemu estońskiego. W przypadku większego podatnika stawka nominalna CIT ma wynosić 25%, a obniżona 20%. Natomiast w przypadku małego podatnika stawka nominalna CIT ma wynosić 15%, a obniżona 10%.

Skorzystanie ze zwolnienia z CIT wyklucza z możliwości skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej. Wprowadzenie braku CIT to obecnie jedynie zapowiedzi rządu, jednak ze znacznym prawdopodobieństwem można się spodziewać, że estoński CIT w Polsce zacznie obowiązywać od 2021 roku. Warto jednak mieć na uwadze, że dokładne szczegóły poznamy w momencie opublikowania projektu ustawy, jak i uchwalenia samej ustawy, która może różnić się od pierwotnych założeń zawartych w projekcie. Niemniej jednak istota rozwiązania pozostaje niezmienna – zwolnienie z CIT dla spółek akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością, które ponoszą koszty na rozwój swojej działalności.

Źródła:

1. https://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/1446626,pit-2020-jakie-zmiany.html (dostęp z dnia 26.10.2020 r.)

2. https://www.podatki.biz/artykuly/podatki-2020-co-zmieni-sie-w-pit-od-1-stycznia_60_42944.htm (dostęp z dnia 27.10.2020 r.)

3. https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1449444,zmiany-w-cit-2020-r.html (dostęp z dnia 28.10.2020 r.)

4. https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/3597301,Najwazniejsze-zmiany-w-podatkach-PITCIT-VAT-w-2020-roku.html (dostęp z dnia 28.10.2020 r.)

5. https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/pit/4669888,Progi-podatkowe-w-2021-r.html (dostęp z dnia 27.10.2020 r.)

6. https://www.podatki.biz/artykuly/podatki-2020-mniej-zmian-w-cit-ale-niektore-z-nich-moga-byc-znaczace_16_44586.htm (dostęp z dnia 26.10.2020 r.)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *