Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Oświadczenia pracownika w 2022 roku

Oświadczenia pracownika w 2022 roku

Wprowadzone w ramach Polskiego Ładu zmiany w naliczaniu wynagrodzeń pracowniczych znacząco wpłynęły na wszelkie aspekty dotyczące naliczania pensji pracowniczych. Zgodnie z nimi przed pierwszą wypłatą w nowym roku należy oczekiwać od pracowników złożenia stosownych dokumentów, dzięki którym będzie możliwe prawidłowe obliczenie przysługujących im należności. Przedsiębiorcy często jednak w obliczu wprowadzonych zmian nie do końca zdają sobie sprawę z tego, czego właściwie powinni wymagać od swoich podwładnych w związku z nowymi zasadami obliczenia wynagrodzeń. Warto zatem dowiedzieć się więcej na ten temat.

Oświadczenie pracujących emerytów oraz rodziców przynajmniej czwórki dzieci

Nowe regulacje prawne w pewien sposób zrewolucjonizowały system podatkowy w Polsce. Zmieniły się przede wszystkim reguły naliczania podatku PIT. Przede wszystkim podwyższono kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł – to oznacza, że kwota zmniejszająca podatek jest teraz wyższa i wynosi 425 zł (wcześniej była to suma 43,76 zł). Ponadto pierwszy próg podatkowy został zwiększony z poziomu 85 528 zł do 120 000 zł. Wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej dla osób osiągających roczne dochody na poziomie od 5701 do 11 141 zł. Zwolnieni z podatku zostali rodzice co najmniej czwórki dzieci, a także osoby w wieku emerytalnym, które nie zakończyły jeszcze swojej kariery zawodowej. Nie można natomiast odliczyć części składki zdrowotnej od podatku.

Warto mieć świadomość, że nie wszyscy pracownicy są zobowiązani do złożenia danych oświadczeń, Dotyczy to jedynie wybranych grup osób. Wśród niezbędnych oświadczeń trzeba wymienić te dotyczące zwolnień z podatku dla pracujących emerytów oraz rodziców mających co najmniej czwórkę dzieci. Osoby te mogą korzystać ze zwolnienia przychodów z PIT do kwoty 85 528 zł w ciągu całego roku. Przywilej ten nie przysługuje im jednak automatycznie. Jeśli chcą z niego skorzystać, muszą złożyć u pracodawcy stosowne oświadczenie. Jeśli limit zwolnionego podatku zostanie przekroczony, wówczas podatek oblicza się zgodnie z regułami obowiązującymi dla skali podatkowej. Jednak warto też mieć świadomość, że nawet w takiej sytuacji można korzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł.

Niestosowanie ulgi dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej przysługuje pracownikom z dochodami miesięcznymi na poziomie od 5701 zł do 11 141 zł. Nie muszą oni składać żadnych oświadczeń, aby ją uzyskać. Wystarczy mieścić się w określonym progu dochodowym. Jednak nie wszyscy pracownicy zdają sobie sprawę z tego, że takie rozwiązanie nie zawsze jest korzystne dla danej osoby. Dzieje się tak zazwyczaj wówczas, gdy pracownik nie ma jednego stałego wynagrodzenia, a jego pensja ulega drastycznym wahaniom.

Taka sama sytuacja dotyczy również osób prowadzących własną działalność gospodarczą i rozliczających się według skali, a także zatrudnionych na etat w innej firmie. Jeśli wspomniane rozwiązanie jest niekorzystne dla wspomnianych osób, powinny one złożyć do pracodawcy stosowne oświadczenie zawiadamiające o rezygnacji z korzystania z tego przywileju. Dobrze jest powiadomić pracowników o tym, że w sytuacji, gdy ich dochody nie mieszczą się we wspomnianych kryteriach, bezpieczniejszym rozwiązaniem jest rezygnacja z ulgi dla klasy średniej. Ewentualny nadpłacony podatek zostanie bowiem tym osobom zwrócony w zeznaniu rocznym.

PIT 2 – najważniejsze oświadczenie pracownicze

Co do zasady najważniejszym oświadczeniem pracowniczym jest dokument PIT-2. Osoby, które chcą, aby kwota zmniejszająca podatek w ich przypadku wynosiła 425 zł, powinien wcześniej złożyć u pracodawcy wspomnianą deklarację. Osoby, które dopełniły tego obowiązku wcześniej, nie muszą tego robić ponownie.

Co istotne, także dokument PIT 2 nie dotyczy wszystkich pracowników. Zgodnie z ogólnie przyjętymi wytycznymi, z nowej regulacji mogą bowiem skorzystać osoby, które nie pobierają emerytury ani renty, ani nie prowadzą działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych. Pracownicy zatrudnieni w dwóch zakładach pracy stosowne oświadczenie składają tylko w jednym z nich. Pracodawca na jego podstawie obniża podatek o 425 zł. Jeśli jednak dana osoba skorzystałaby w niezgodny z przepisami sposób z podwójnego zwolnienia, wówczas musiałaby liczyć się z koniecznością dopłaty do podatku w zeznaniu rocznym kwoty nawet 5100 zł.

Terminy składania oświadczeń

Wszystkie oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej. Obowiązują dla nich określone terminy. W przypadku PIT 2 nowo zatrudnieni pracownicy powinni go złożyć jeszcze przed otrzymaniem pierwszej wypłaty, pozostali pracownicy natomiast przed pierwszym przelewem w nowym roku podatkowym. Co istotne, PIT 2 składa się raz w roku, na jego początku, a później nie ma już możliwości jego wycofania. Pewna dowolność natomiast dotyczy oświadczeń o niekorzystaniu z ulgi średniej. W tym przypadku bowiem pracownik może składać wspomniane oświadczenia dowolną ilość razy w ciągu roku, zmieniając swoją decyzje w zależności od potrzeb.

Źródła:

  1. https://www.e-pity.pl/polski-lad/oswiadczenia-pracownicze-2022/ (dostęp z dnia 02.02.2022 r.)
  2. https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/rozliczenia/5391320,PIT2-kto-i-kiedy-powinien-zlozyc-Jaki-druk-w-2022-roku.html (07.02.2022 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *