Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Co zmieni się w wynagrodzeniach w 2022 roku? Umowy o pracę

Co zmieni się w wynagrodzeniach w 2022 roku? Umowy o pracę

Wraz z początkiem 2022 roku uległy zmianom różne wskaźniki kadrowe, na podstawie których oblicza się wysokość pensji pracowniczych. Dla przeważającej części przedsiębiorców będzie to oznaczało przede wszystkim konieczność zapłacenia wyższego minimalnego wynagrodzenia za pracę pracownikom, których pensja oscyluje się na tym poziomie. Ponadto trzeba też mieć świadomość, że od stycznia tego roku zmieniły się również wysokości odpraw pieniężnych. Co więcej, obowiązują również nowe współczynniki urlopowe. Warto dowiedzieć się więcej na temat tych zmian oraz ich wpływu na sytuację pracodawców i pracowników.

Podwyżka pensji minimalnej i inne związane z nią zmiany

Wynagrodzenie minimalne za pracę wzrasta systematycznie od kilku lat. W 2022 roku pensja minimalna brutto wynosi 3010 zł i jest wyższa o 210 zł w porównaniu do analogicznej sumy obowiązującej w 2021 roku. Z kolei stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wynosi 19,70 zł. Biorąc pod uwagę kwotę netto wynagrodzenia minimalnego, miesięcznie pracownik powinien otrzymać na rękę pensję o około 150 zł większą w porównaniu do 2021 roku.

Podwyżka pensji minimalnej wywiera również w pływ na zwiększenie dodatku za pracę w porze nocnej. Kwotę tę ustala się osobno dla każdego miesiąca danego roku i oscyluje ona na poziomie od 3,40 do 4 zł. Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami największy dodatek za pracę w nocy pracownikom trzeba będzie zapłacić w styczniu (3,96 zł). Najmniej ten dodatek będzie wynosił natomiast w sierpniu i wrześniu (3,42 zł).

Zmiany wprowadzone na podstawie Polskiego Ładu a wynagrodzenie minimalne

Warto mieć świadomość, że na wysokość pensji wypłacanej pracownikom przez pracodawców wpływ mają też regulacje wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu. Chodzi tutaj głównie o podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Zmiana ta skutkuje brakiem konieczności zapłaty podatku dochodowego przez osoby zarabiające najniższą krajową. Zmieniono także sposoby obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne (do tej pory obliczano ją z zaliczki podatkowej, teraz natomiast nalicza się ją z dochodu pracownika). Przy minimalnym wynagrodzeniu pracownika powinny być zatem pobierane składki emerytalne w wysokości 293,73 zł, rentowe 45,15 zł, chorobowe 73,75 zł oraz zdrowotne 233,76 zł. Ogółem rzecz biorąc, pensja netto pracownika powinna wynosić 2 363, 56 zł.

Nowa wysokość odpraw pieniężnych

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w 2022 roku muszą zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli w ciągu tego roku zostaną zmuszeni zwolnić danego pracownika nie z jego winy, będą zobowiązani do wypłacenia mu wyższej odprawy pieniężnej w ramach rekompensaty. Zmiana ta jest spowodowana również wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Szacuje się, że maksymalna kwota takiej odprawy wynosi 45 150 zł.

Nowy współczynnik urlopowy

Pracownicy, którzy do momentu rozwiązania umowy z danym pracodawcą nie wykorzystali całego urlopu wypoczynkowego, mogą oczekiwać od pracy wypłaty ekwiwalentu w określonej wysokości. Na jego kwotę wpływa tzw. współczynnik urlopowy. Przełożony, który planuje zatrudnić tego samego pracownika na kolejną umowę o pracę bezpośrednio po wygaśnięciu poprzedniej, może umówić się z podwładnym, że wykorzysta on zaległy urlop w czasie trwania nowego stosunku pracy. W takiej sytuacji przedsiębiorca zostanie zwolniony z konieczności zapłaty ekwiwalentu.

Do obliczania współczynnika urlopowego trzeba od liczby dni kalendarzowych w roku odjąć liczbę niedziel i świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Następnie uzyskany wynik dzieli się przez 12. Tak obliczony współczynnik urlopowy w 2022 roku wynosi 20,92. W przypadku osób zatrudnionych na część etatu jest on proporcjonalnie mniejszy (np. dla osób zatrudnionych na pół etatu wynosi 10,46%).

Nowe zasady rozliczania zasiłków chorobowych

W styczniu 2022 roku wprowadzono także przepisy wprowadzające określone zmiany w kwestii rozliczania zasiłków chorobowych. Zgodnie z nowymi regulacjami pracownik nie będzie już mógł nadmiernie przedłużać czasu pobierania zasiłku chorobowego, biorąc zwolnienia lekarskie na różne jednostki chorobowe. Jeśli bowiem przerwa między kolejnymi zwolnieniami będzie krótsza niż 60 dni, w takiej sytuacji ZUS sumuje zwolnienia do jednej puli 182 dni niezależnie od tego, jakiego schorzenia dotyczą wspomniane zwolnienia.

Urlop rodzicielski

W styczniu wprowadzono również nowe regulacje dotyczące urlopów rodzicielskich. Ich wdrożenie było związane z przyjętą w tej sprawie Dyrektywą Unijną, która zakłada przyznanie rodzicom prawa do uzyskania do co najmniej czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego na oboje rodziców. Co istotne, zarówno matki, jak i ojcowie, mają możliwość skorzystania z tego prawa na identycznych zasadach – nie mogą przy tym scedować tego przywileju na drugą stronę. To oznacza, że ojcowie będą mieli do wykorzystania 2 miesiące urlopu. Jest to istotna zmiana. Do tej pory bowiem w polskim prawie nie było żadnego zapisu, na podstawie którego każde z rodziców mogło indywidualnie skorzystać z prawa do urlopu rodzicielskiego.

Źródła:

  1. https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8325239,8-zmian-dla-pracownikow-w-2022-roku.html (dostęp z dnia 01.02.2022 r.)
  2. https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/wynagrodzenie-minimalne/5385176,Zmiany-w-prawie-pracy-2022-nie-tylko-o-sygnalistach-i-Polskim-Ladzie.html (dostęp z dnia 03.02.2022 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *