Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Nowe limity podatkowe na 2022 – kim teraz jest mały podatnik?

Nowe limity podatkowe na 2022 – kim teraz jest mały podatnik?

W ostatnim czasie doszło do wzrostu średniego kursu euro. Fakt ten oznacza pewne zmiany dla polskich podatników. Dzięki nim w 2022 roku większa liczba przedsiębiorców będzie miała możliwość skorzystania z różnych podatkowych uproszczeń. Warto mieć świadomość, że do przeliczania limitów podanych w określonych przepisach prawnych wykorzystuje się kurs euro ogłoszony 1 października poprzedniego roku. W 2021 roku wynosił on 4,5941 zł za euro. Od tej kwoty zatem oblicza się wszystkie wspomniane limity obowiązujące w kolejnym roku. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat, aby wiedzieć, na jakie udogodnienia w związku z obniżonym kursem euro można liczyć.

Mali podatnicy PIT i CIT

Limity dla małych podatników w PIT i CIT od 2020 roku wynoszą 2 mln euro, przy czym powstałą z przeliczenia kwotę zaokrągla się zawsze do 1 tys. zł). Limit przychodów uzyskanych w 2021 roku, wpływający na możliwość korzystania ze statusu małego podatnika w nadchodzącym roku, wynosi 9 188 000 zł. W tym roku wynosił on natomiast 9 031 000 zł.

Mali podatnicy mogą korzystać z różnych przywilejów na ściśle określonych w prawie zasadach. Przedsiębiorcy, którzy są zobowiązani do opłacania podatku CIT, mogą stosować 9-procentową stawkę tego podatku. Trzeba mieć jednak świadomość, że nie dotyczy to wszystkich małych podatników, a jedynie tych, którzy w danym okresie rozliczeniowym mieli odpowiednio niskie przychody bieżące. Od 1 stycznia 2021 roku wspomniany limit wynosi 2 mln euro (wcześniej natomiast analogiczna wartość wynosiła 1,2 mln euro).

Można zatem stwierdzić, że w nadchodzącym 2022 roku 9-procentowy podatek CIT będą mogli opłacać przedsiębiorstwa, których łączna wartość przychodów uzyskanych za cały 2021 rok nie przekroczył poziomu 9 188 mln zł brutto (czyli z należnym VAT). Bieżące przychody za 2022 rok nie powinny natomiast przekroczyć 2 mln euro netto, czyli bez VAT. W tym pierwszym przypadku bierze się pod uwagę kurs euro z 1 października 2021 roku, w drugim zaś kurs euro z dnia 3 stycznia 2022 roku.

Co się zmieni w rozliczeniach kwartalnych VAT?

Wraz z nastaniem 2022 roku zostanie wprowadzony nowy limit podatkowy dla rozliczeń VAT dokonywanych w systemie kwartalnym. Będzie on oscylował na poziomie 4 mln euro. Oczywiście, nie będzie on dotyczył wszystkich podmiotów gospodarczych, a jedynie wybranych przedsiębiorstw. Będą nim objęte przede wszystkim spółki, które stosują ryczałt od dochodów spółek (jest to tzw. estoński CIT), pod warunkiem, że zdecydują się one na korzystanie z kwartalnego systemu rozliczeń podatku od towarów i usług.

Nowe limity wprowadzono przede wszystkim dla tych podatników, którzy w obecnym roku osiągnęli obroty handlowe na poziomie do 4 mln euro brutto (czyli z należnym VAT). W przeliczeniu na złotówki wartość sprzedaży w 2021 roku musi wynieść nie więcej niż 18 376 000 zł (po zaokrągleniu do 1 tys. zł).

Warto nadmienić, że obecnie za małych podatników VAT uznaje się tych przedsiębiorców, których działalność handlowa w poprzednim roku przyniosła obroty finansowe na poziomie nieprzekraczającym 1,2 mln euro po kursie z 1 października wcześniejszego roku. Natomiast w przyszłym roku statusem małego podatnika będzie można obdarzyć przedsiębiorcę, którego wartość sprzedaży w bieżącym roku był niższy od 5 513 000 zł.

Trzeba mieć świadomość, że nawet spełnienie wszystkich opisanych powyżej wymogów finansowych nie stanowi jeszcze gwarancji możliwości zaliczenia danego przedsiębiorcy do grona małych podatników. Istotna jest bowiem również branża, w której działa dany podmiot. Podatnicy prowadzący fundusze powiernicze i przedsiębiorstwa maklerskie muszą bowiem liczyć się z tym, że w ich przypadku wspomniane limity wynoszą 45 tys. euro. To oznacza, że w 2022 roku będą oni mogli korzystać ze wszystkich dostępnych dla małych podatników możliwości wówczas, gdy kwota otrzymanego przez nich wynagrodzenia wraz z prowizją w bieżącym roku nie przekroczyła 207 tys. zł brutto). Obecnie analogiczna wartość wynosi natomiast 203 tys. zł.

Księgi rachunkowe i ryczałt ewidencjonowany a mali podatnicy

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy prowadzący firmy w spadku, a także wspólnicy spółek jawnych, cywilnych i partnerskich są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeśli ich całkowite przychody w 2021 roku okazały się mniejsze niż kwota 9 188 200 zł, przy czym powstałej na skutek dokonanych obliczeń kwoty nie zaokrągla się do tysiąca złotych.

Podobnie ryczałt będą mogli stosować podatnicy, którzy w bieżącym roku osiągnęli maksymalne obroty handlowe na poziomie 9 188 200 zł. Warto mieć świadomość, że w spółkach cywilnych i jawnych bierze się pod uwagę przychody wszystkich wspólników wchodzących w skład danej spółki. W następnym roku raz na kwartał będą mogli rozliczać się podatnicy, których maksymalne przychody w obecnym roku plasowały się na poziomie do 918 820 zł (obecnie wartość ta wynosi 903 060 zł).

Co istotne, mali podatnicy w 2022 roku będą mogli skorzystać z jednorazowej amortyzacji środków trwałych do kwoty 50 tys. euro w skali roku.

Źródła:

  1. https://www.pit.pl/aktualnosci/limity-podatkowe-2022-1006070 (dostęp z dnia 29.11.2021 r.)
  2. https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/5335772,Maly-podatnik-VAT-w-2022-roku.html (dostęp z dnia 30.11.2021 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *