Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Zmiana wysokości składki zdrowotnej

Zmiana wysokości składki zdrowotnej

Nowy Ład wprowadza szereg zmian, które mają obowiązywać od stycznia 2022 roku. Jedną z tych zmian jest także zmiana wysokości składki zdrowotnej, ale nie tylko, również zmieni się sposób jej naliczania, pozbawiając wszystkich prawa do jej odliczenia od podatku.

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Stopa procentowa pozostaje na poziomie 9%, aczkolwiek podatnicy od 1 stycznia 2022 roku nie będą mogli odliczać 7,75% podstawy jej wymiaru od kwoty naliczonego podatku. Zmiana jest dość znacząca, wpływa ona na niekorzyść przedsiębiorców, a także pracowników. Brak możliwości obniżania wysokości zaliczki na podatek o kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne zdecydowanie zwiększy kwotę podatku należnego.

Zakres zmian Polskiego Ładu zmieni wysokość składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które wybrały rozliczenie 19% podatkiem liniowym, ryczałtem, a także kartą podatkową.

W przypadku składki zdrowotnej dla osób rozliczających wg 19% stawki liniowej od 2022 r. wynosić będzie 4,9% dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Natomiast w przypadku osób ponoszących np. stratę podatkową podstawą dla składek na ubezpieczenia zdrowotne będzie kwota minimalnego wynagrodzenia.

Dość skomplikowane będzie rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym. Ryczałtowiec przecież płaci podatki od przychodu, a pojęcie dochodu formalnie nie występuje przy ryczałcie ewidencjonowanym. Zatem wysokość podstawy do wyliczenia 9% składki zdrowotnej będzie zależna od przeciętnego wynagrodzenia i rocznych przychodów.

Trzy limity dla przychodów z ryczałtu:

  • przychody do 60 000 zł,
  • przychody pomiędzy 60 a 300 tys. zł,
  • przychody powyżej 300 000 zł.

Nowe przepisy dotkną także przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową od stycznia 2022 r. W tym przypadku również nie będzie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Wysokość składki będzie wynosiła 9% minimalnego wynagrodzenia (tj. 3010 zł w roku składkowym 2022).

Nowy Ład – skutki dla pracowników

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej wpłynie w znaczący sposób na poziom wynagrodzeń pracowników. Dla niektórych pracowników efekt ten będzie kompensowany podwyższeniem progu skali podatkowej z 85 528 zł na 120 000 zł, a także wprowadzeniem „ulgi dla klasy średniej”, która będzie dostępna jedynie dla osób, które osiągną przychody ze stosunku pracy do kwoty 133 692 zł w skali roku.

Źródła:

  1. https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/programy-transformacji-cyfrowej-zus/zmiany-od-2022-r./zmiany-w-skladce-zdrowotnej (dostęp z dnia 03.12.2021 r.)
  2. https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/przedsiebiorcy-zyskaja-polski-lad/ (dostęp z dnia 02.12.2021 r.)
  3. https://www.pit.pl/aktualnosci/zmiana-zasad-naliczania-skladki-zdrowotnej-w-2022-roku-polski-lad-szczegoly-1005821 (dostęp z dnia 03.12.2021 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *