Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Kto jest mikroprzedsiębiorcą?

 

bussines (56)

Mikroprzedsiębiorcą jest podatnik, który przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat spełnił łącznie dwa warunki. A mianowicie jego średnioroczne zatrudnienie nie przekroczyło 10 osób, a roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych lub suma aktywów bilansu nie przekroczyły równowartości 2 mln euro.

Jeżeli dany podmiot w jednym z lat 2014 lub 2015 spełnia łącznie wyżej wymienione dwa warunki z pkt. 1 i 2, jest traktowany w roku 2016 jako mikroprzedsiębiorca. Dotyczy to podmiotu, który:

  • zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego obrót jest równy lub mniejszy od 2 mln euro oraz suma aktywów równa lub mniejsza od 2 mln euro,
  • zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego obrót jest większy od 2 mln EURO oraz suma aktywów równa lub mniejsza od 2 mln euro,
  • zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego obrót jest równy lub mniejszy od 2 mln EURO oraz suma aktywów większa od 2 mln euro.

 

Po przeliczeniu na złote kwota 2 mln euro wynosi odpowiednio:

  • Za rok 2015: 8 523 000,- zł
  • Za rok 2014: 8 524 600,- zł

 

Jaki jest obowiązek JPK dla mikroprzedsiębiorców?

Na koniec warto wspomnieć o obowiązku JPK, obowiązek przesyłania danych w formie JPK powstanie z początkiem roku 2018, a mianowicie:

  • Ewidencje VAT (plik JPK-VAT) miesięcznie bez wezwania organu podatkowego: od 1 stycznia 2018 r.
  • Dane do e-kontroli (wszystkie pliki JPK) na wezwanie organów podatkowych: od 1 lipca 2018 r.

 

Aby określić status danego podatnika do celów JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego), należy zasięgnąć definicji prawnej z Ustawy z dnia 2.07.2004 r. oswobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672), a mianowicie:

„Art. 104. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *