Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Czym jest wezwanie do zapłaty?

bussines (61)

W sytuacji, gdy kontrahent nie uregulował płatności, należy spróbować odzyskać pieniądze poprzez wysłanie do niego wezwania do zapłaty. Wezwanie do zapłaty to innymi słowy pismo, które skierowanie jest bezpośrednio do konkretnego kontrahenta, który nie uregulował swoich zobowiązań. Pismo ma na celu żądania zapłaty należności jakich jest winien. Dochodzenie zaległych należności jest priorytetem dla pracodawcy ponieważ pomaga zaoszczędzić jego czas i pozwala uchronić pieniądze, które maja trafić do sądu z powodu postępowania sądowego.

Kontrahenci bardzo często regulują swoje długi po otrzymaniu wezwań do zapłaty. Dlatego jest to priorytetowa sprawa dla danego pracodawcy i powinie wykorzystywać tę możliwość. Spróbowanie tej metody nic nie kosztuje, a może zniwelować koszty postępowania sądowego.

Postępowanie sądowe powinno być ostatecznością w tej sytuacji, ponieważ wszelkie straty, a więc koszty ponosi strona przegrywająca sprawę. Oznacza to, że jeżeli wierzyciel nie wezwie dłużnika do zapłaty, a ten uzna roszczenie bez wdawania się spór, koszty sądowe obciążają dochodzącego zapłaty – niezależnie od tego, że jest stroną wygraną w sprawie.

 

Jak powinno wyglądać wezwanie do zapłaty?
Wezwanie do zapłaty nie jest trudną sprawą ani skomplikowaną. Jest to proste i krótkie pismo, które można napisać w ciągu kilku minut, a nawet sekund (za pośrednictwem programu komputerowego). Przepisy nie narzucają żadnych obowiązkowych treści, ale powinno ono zawierać najważniejsze dane, takie jak:

  • wierzyciela
  • dłużnika
  • kwotę, którą dłużnik powinien uiścić wierzycielowi
  • stosunku prawnego, z którego wynika obowiązek zapłaty **
  • terminu, w jakim dłużnik powinien zapłacić dług
  • konsekwencji związanych z brakiem dalszej zapłaty

** „stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty”, oznacza okoliczności, z których wynika obowiązek zapłaty wynagrodzenia, np. umowa o dzieło, umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe, umowa o eksploatację wizerunku w reklamie.
Jak wygląda przykładowa treść wezwania do zapłaty?
Oprócz w/w danych, które muszą pojawić się na wezwaniu zapłaty musi znaleźć się także krótka treść, która ma informować kontrahenta o nieuregulowanych płatnościach z obowiązkiem ich zapłaty. Dla przykładu treść taka może wyglądać następująco:
Niniejszym wzywam Państwa do zapłaty kwoty 3000 zł tytułem nieuregulowanej płątności z faktury VAT Nr 01/04/16 z dnia 1 kwietnia 2016 r.

W przypadku nie uregulowania wyżej wymienionej należności w wyznaczonym terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wezwania do zapłąty, zmuszony będę wystąpić na drogę sądową, co narazi Państwa na dodatkowe koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego.

 

Do kiedy dłużnik powinien zapłacić swój dług?
Termin nie jest z góry określony przez przepisy prawa, tak więc może być on dowolnie nadawany. Jednakże najczęściej przedsiębiorcy nadają mu termin 7 lub 14. dni od daty otrzymania wezwania.

 

Czy wezwanie do zapłaty należy wysłać tylko raz?
Nie ma z góry określonej ilości wysyłki takich wezwań, można robić to do skutku. Jednakże wiadomo, że po trzech czy czterech bezskutecznych wezwaniach kontrahent i tak nie zainteresuje się sprawą i nie uiści zaległych należności.

Niektórzy przedsiębiorcy zgładzają sprawę do sądu już po pierwszym bezskutecznym wezwaniu, ale zaleza się wysłanie co najmniej dwóch wezwań.
W jaki sposób wysłać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty najlepiej wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, które warto zachować na potrzeby ewentualnego postepowania sądowego. Do pozwu warto także dołaczyć wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem doręczenia dłużnikowi.Jednakże w obecnych czasach można wysłać wezwanie do zapłaty pocztą elektroniczną czy za pośrednictwem programu komputerowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *