Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Koszty związane z zatrudnieniem pracownika

Wynagrodzenie to zaledwie część wydatków, jakie składają się na koszt zatrudnienia pracownika. Do pozostałych kosztów zaliczają się miedzy innymi składki na ubezpieczenie społeczne.

Pracodawca ponosi koszt zatrudnienia pracownika w swoim zakładzie pracy nie tylko w postaci jego pensji. Musi on opłacić składki do ZUS i Urzędu Skarbowego. Nie wszystkie składki pokrywane są z wynagrodzenia brutto pracownika. Niestety przedsiębiorca musi dołożyć się do nich z własnej kieszeni.

Za każdego pracownika zatrudnionego na etacie, w ramach umowy o pracę, pracodawca musi odprowadzić składki:

  • składkę emerytalną w wysokości 9,76% podstawy wymiaru
  • składkę rentową w wysokości 6,50%
  • składkę wypadkową w wysokości od 0,67% do 3,86% w zależności od rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności
  • składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru
  • składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,1% podstawy wymiaru
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych - art. 22. Stopy procentowe składek

Stopy procentowe składek wynoszą: 

1) 19,52 % podstawy wymiaru – na ubezpieczenie emerytalne, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;

2) 8,00% podstawy wymiaru – na ubezpieczenia rentowe;

3) 2,45 % podstawy wymiaru – na ubezpieczenie chorobowe;

4) od 0,40 % do 8,12 % podstawy wymiaru – na ubezpieczenie wypadkowe.

Od wynagrodzenia pracownika pracodawca musi również odprowadzić do Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, według stawki 18% lub 32%.

Przykład 1.

Pracodawca zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę, pracownikowi zaoferował pensję w wysokości 2500 zł brutto, przynależy do stawki 1,67% na ubezpieczenie wypadkowe, zatem jaki koszt poniesie pracodawca związany z zatrudnieniem pracownika?

Rodzaj ubezpieczenia

Wartość składki obciążającej pracodawcę

Emerytalne

2500 x 9,76% = 236,5

Rentowe

2500 x 6,50% = 162,5

wypadkowe

2500 x 1,67% = 41,75

FP

2500 x 2,45% = 61,25

FGŚP

2500 x 0,1% = 2,5

Razem

504,5 zł

Zgodnie z powyższą tabelą, pracodawca poniesie koszty związane z zatrudnieniem pracownika w wysokości 3004,5 zł. 2500 zł jako wynagrodzenie brutto, plus wartość składek obciążających go jako pracodawce czyli w tym wypadku 504,5 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *