Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Czym jest opłata skarbowa?

Ministerstwo Finansów definiuje opłatę skarbową jako: „Opłata skarbowa (inaczej opłata stemplowa) stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach, takie jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów.”


Zatem opłaty skarbowe, związane są ściśle z czynnościami urzędowymi, takimi jak np. wydawanie zezwoleń i zaświadczeń. Opłacie podlegają też udzielone pełnomocnictwa czy też rejestracja jako płatnik VAT.

Każda czynność urzędowa podlega odrębnej opłacie, której wysokość można zweryfikować w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej.

Obowiązek zapłaty za daną czynność urzędową, powstaje w momencie złożenia wniosku, dokonania zgłoszenia.

Dowód uiszczenia opłaty, należy dostarczyć do Urzędu maksymalnie do 3 dni od momentu powstania zobowiązania. Opłatę skarbową należy uregulować w kasie odpowiedniego organu podatkowego, bądź na jego rachunek bankowy.

Opłaty skarbowe, a koszt podatkowy

Kosztami uzyskania przychodów zgodnie z art.22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania, albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23 ust. 1 ustawy o PIT.

W związku z tym, że w art. 23 ust.1 Ustawy o PIT nie znalazły się opłaty skarbowe, można je uznać za koszty podatkowe. O tyle, o ile koszty te zostały poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto podatnik, jest zobowiązany do posiadania dowodu zapłaty opłaty skarbowej. Wówczas, spełnione zostają wszystkie wymogi aby opłaty skarbowe stanowiły koszt podatkowy.

Podatnicy, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów, opłaty skarbowe powinni zaliczać jako pozostałe wydatki, księgując je w kolumnie 13 KPiR.

W jaki sposób udokumentować uiszczenie opłaty skarbowej?

Podatnik jest zobligowany do uregulowania opłaty skarbowej w kasie odpowiedniego organu podatkowego, bądź też poprzez wykonanie przelewu bankowego na rachunek danej jednostki. Po dokonaniu opłaty w kasie właściwego urzędu, zostaje wydane potwierdzenie wpłaty.

Istotnym jest, aby takie potwierdzenie, zawierało datę zapłaty, informację na temat czynności za którą opłata została uiszczona, kwota, numer pokwitowania, pieczęć Urzędu Skarbowego, oraz podpis urzędnika przyjmującego zapłatę.

Jeśli natomiast, opłata została uregulowana za pomocą przelewu bankowego, wówczas dokumentem potwierdzenia będzie wyciąg bankowy.

Zwrot opłaty skarbowej

Warto wiedzieć że, jeśli czynność urzędowa, za która podatnik uiścił opłatę nie została zrealizowana, ma on prawo do zwrotu dokonanej zapłaty.

Aby ubiegać się o zwrot wpłaty za czynności, które nie zostały wykonane, należy złożyć wniosek do odpowiedniego organu podatkowego, w którym należy zawrzeć informację dotyczącą formy zwrotu pieniędzy. Może to się odbyć za pośrednictwem urzędnika w kasie danego Urzędu Skarbowego, przelewem bankowym na rachunek wnioskodawcy, bądź przekazem pocztowym.

Jeśli podatnik wybierze opcję przekazu pocztowego, musi pamiętać o tym, że zwrot należności zostanie pomniejszony o koszt opłaty pocztowej.

Dodatkowo w sytuacji, gdy podatnik ujął daną opłatę skarbową w kosztach podatkowych, obowiązkowo, po otrzymaniu zwrotu wpłaty, musi wyksięgować tę kwotę z kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *