Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Koszty związane z użytkowaniem mieszkania na cele przedsiębiorstwa

Bardzo często zdarza się, iż przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu czy domu. Oczywiście daje to możliwość zaliczenia wydatków ponoszonych na użytkowanie lokalu działalności do kosztów uzyskania przychodu.

Wszelkie wydatki związane z opłatami czynszu, czy mediów (energii elektrycznej, wody, gazu i centralnego ogrzewania) oraz telefonu w prowadzeniu własnej działalności, można udokumentować dowodem wewnętrznym. Jednakże, aby tego dokonać, należy wydzielić wydatki dotyczące czynszów i mediów, które faktycznie są używane do celów działalności.

Tak więc przy czynszu, należy obliczyć, jaki procent ogólnej powierzchni mieszkania stanowi powierzchnia wykorzystywana dla celów działalności.

Natomiast w przypadku rozliczenia telefonu, będzie pomocny biling z zaznaczeniem konkretnych pozycji (numerów telefonów), które dotyczyły rozmów związanych z wykonywaną działalnością. Warto jeszcze podkreślić, że można do kosztów zaliczyć abonament telefonu lub Internetu, ale tylko w sytuacji, gdy telefon lub Internet, założony jest osobno, tylko dla celów służbowych, a więc jest wykorzystywany tylko do celów związanych z działalnością.

W przypadku kosztów związanych z energią, wodą itp. może być pomocny również odczyt liczników. Można również założyć osobne liczniki w celu osobnego pomiaru.

Powyższe wydatki, należy wpisywać w KPiR w kolumnie 13 na podstawie dowodu wewnętrznego. Tutaj koniecznym jest gromadzenie rachunków i faktur dokumentujących całość opłat z tytułu rozliczanych proporcja wydatków, ponieważ brak dokumentów skutkuje uniemożliwieniem zaksięgowania wydatków do kosztów uzyskania.

Obliczanie % udziału części mieszkania na cele działalności

Na koniec pokażemy, jak obliczyć współczynnik wykorzystywania części mieszkania na cele działalności, a więc wspomniany powyżej procentowy udział tej części.

Na przykład: Przedsiębiorstwo XYZ użytkuje swoje mieszkanie do celów prywatnych, jak i służbowych. Dla celów działalności gospodarczej oddzielił jeden pokój, który ma powierzchnie 20 m2. Czynsz za mieszkanie wynosi 650zł. Tak więc, procentowy udział pokoju wynosi -> 20 m2 / 60 m2 * 100% = 33%. Podsumowując wynik, do kosztów uzyskania może zaliczyć 650zł * 33% = …co równa się 214,50 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *