Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Ewidencja wyposażenia

Co zaliczyć do wyposażenia?

Wyposażenie to inaczej składniki majątku, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie są uznane (ani ewidencjonowane) jako środki trwałe. Dodatkowo ich wartość początkowa musi przekraczać kwotę 1 500zł, a ich okres użytkowania musi być krótszy niż rok.

Jak wygląda ewidencja wyposażenia?

Jak już wyżej wspomniano do ewidencji wyposażenia zalicza się tylko te składniki majątku, których wartość początkowa przekracza 1 500zł, przy czym nie jest większa niż 3 500 zł oraz składniki majątku, które będą użytkowane mniej niż rok.

Natomiast składniki majątku, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 1 500zł nie muszą być uwzględnione w ewidencji wyposażenia. Jeżeli natomiast składniki majątku mają wartość poniżej 1 500zł, ale ich okres użytkowania jest przewidziany na dłużej niżeli rok to muszą być ewidencjonowane, ale już jako środek trwały.

Warto tutaj dodać, że wszelkie składniki majątku, które są już ewidencjonowane jako środek trwały nie mogą być również zakwalifikowane jako wyposażenie do ewidencjowania.

Kiedy dokonać wpisu ewidencjonowania?

Ewidencja wyposażenia musi być dokonana przez przedsiębiorcę nie później niż w miesiącu, w którym dane wyposażenie zostało przekazane do użytkowania.

Jeżeli zostanie popełniony jakikolwiek błąd w ewidencji – nie ma przepisu, który narzuca konkretny sposób wprowadzania korekty. W związku z czym wystarczy dokonać skreślenia błędnego zapisu i wpisania obok poprawnych danych.

W jakiej formie prowadzić ewidencję wyposażenia?

Żadne przepisy, nie regulują, a więc nie narzucają wyboru konkretnej formy ewidencjonowania. W związku z czym można prowadzić ewidencję papierową w wersji tradycyjnej (w formie pisemnej lub w formie tabeli), jak również można prowadzić ją w formie elektronicznej poprzez programy umożliwiające taką opcje.

Jakie dane muszą znaleźć się na ewidencji wyposażenia?

Zgodnie z przepisami ewidencja powinna zawierać co najmniej takie dane jak:
– Numer kolejny wpisu
– Nazwę wyposażenia
– Datę nabycia (zakupu)
– Cenę zakupu lub koszt wytworzenia (wartość zakupu)
– Numer faktury lub rachunku
– Numer pozycji, pod którą wpisano w księdze (KPiR) koszt związany z nabyciem wyposażenia (numer księgowania)

* Należy tu również ustalić status wyposażenia, jako aktywny lub zlikwidowany – jeżeli jest to składnik zlikwidowany, należy dodać do powyższych danych również informację takie, jak:
– Datę likwidacji (również datę sprzedaży lub darowizny)
– Przyczynę likwidacji wyposażenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *