Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Karta podatkowa – forma opodatkowania działalności

Karta podatkowa – forma opodatkowania działalności

Karta podatkowa jest jedną z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w systemie podatkowym. Przedsiębiorca, wybierając tę formę opodatkowania działalności nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, natomiast podatek, który płaci często, nie jest wysoki, co ważne nie zależy on także od wysokości dochodów. Karta podatkowa jest opłacalna dla firm, które zatrudniają niewielu pracowników

Karta podatkowa – kto może z niej korzystać ?

Karta podatkowa jest wyłącznie określona dla niektórych branż, podatnicy rozliczający się w ten sposób muszą również spełnić pewne kryteria. Zgodnie z art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, możliwe jest płacenie podatku dochodowego w postaci karty podatkowej. Uprawnieni do tego są podatnicy m.in., którzy prowadzą działalność:

 • działalność usługową, bądź wytwórczo – usługową (np. fryzjer, stolarz, mechanik, kosmetyczka, zegarmistrz itp.),
 • handel detaliczny żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, kwiatami, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • w zakresie usług edukacyjnych,
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
 • gastronomiczną, jeśli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • działalność lekarza, lekarza stomatologa, technika dentystycznego, pielęgniarki oraz położnej wykonujących czynności z zakresu ochrony zdrowia i wiele innych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z karty podatkowej ?

Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej za pomocą formularza PIT – 16. Wniosek powinien być złożony w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż przed datą 20 stycznia, lub w przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG.

Aby móc skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej koniecznie trzeba spełnić poniższe warunki:

 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej za pomocą formularza PIT – 16. Przedsiębiorcy, którzy byli opodatkowani w formie karty podatkowej w roku poprzednim, nie muszą ponownie składać wniosku – w takim wypadku karta będzie automatycznie obowiązywać w kolejnym roku, chyba że z niej zrezygnujemy.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski.
 3. Prowadzić jeden z rodzajów działalności podlegającej opodatkowaniu w formie karty podatkowej (np. działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, działalność gastronomiczną, działalność w postaci zawodu lekarza, lekarza stomatologa itp.)
 4. Nie korzystać z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także z usług innych przedsiębiorstw lub zakładów.
 5. Małżonek podatnika nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie, z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 6. Nie prowadzić innej działalności gospodarczej poza jednym rodzajem działalności wskazanym w zgłoszeniu organowi podatkowemu
 7. Nie wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Naruszenie przez podatnika choćby jednego z podanych warunków powoduje utratę prawa do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Przedsiębiorca musi zawiadomić o tym US pisemnie w przeciągu 7 dni od wystąpienia okoliczności, które naruszyły któryś z warunków.

Ważne ! Wybór karty podatkowej powoduje, że podatnik nie może korzystać z ulg podatkowych. Od karty podatkowej odliczać można jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaconą w danym roku i nieodliczaną od podatku na innych zasadach – w wysokości 7,75% podstawy jego ustalenia.

Forma zatrudnienia dla karty podatkowej

Przy opodatkowaniu kartą podatkową nie można zatrudnić pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, czy umowa o dzieło). Takie ograniczenie dotyczy również korzystania z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, natomiast graniczenie nie dotyczy usług specjalistycznych. Jedyną formą zatrudnienia dopuszczalną jest umowa o pracę, jest jednak limit zatrudnienia przy opodatkowaniu kartą podatkową. Liczba pracowników, jaką może zatrudnić podatnik rozliczający się kartą podatkową wynosi 5 osób, a w określonych rodzajach działalności zmniejszony jest do 3 osób.

Ustalając liczbę pracowników dla potrzeb związanych z kartą podatkową, liczy się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą, a także członków rodziny mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego, czy czasowego, i wspólników spółki cywilnej.

Jak wyliczyć podatek ?

Do wysokości podatku zaliczają się różne czynniki, podatnik nie jest w stanie ustalić go samodzielnie. Głównie wpływ ma przedmiot prowadzonej działalności, pod uwagę brana jest liczba zatrudnionych pracowników, jak i liczba mieszkańców miejscowości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Wysokość podatku ustalana jest odgórnie, dlatego z początkiem nowego roku może ona ulec zmianie, o czym naczelnik urzędu skarbowego informuje podatnika.

Ważne ! Podatek należy uiszczać do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni – za grudzień do dnia 28 grudnia.

Źródła:

 1. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_1330-opodatkowanie-w-formie-karty-podatkowej (dostęp z dnia 4.06.2021 r.)
 2. https://www.podatki.gov.pl/pit/zmiany-w-prawie-pit/karta-2021/ (dostęp z dnia 10.06.2021 r.)
 3. https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/ryczalt/karta-podatkowa/5135289,Karta-podatkowa-2021-stawki-Tabela.html (dostęp z dnia 10.06.2021 r.)Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *