Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jak wybrać odpowiedni kod PKD?

Jak wybrać odpowiedni kod PKD?

Zanim dojdzie do założenia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością spełnienia określonych formalności. Jedną z nich jest określenie zakresu działalności nowo powstałej firmy. W tym celu jej właściciel musi zaznaczyć w formularzu CEIDG odpowiednie kody PKD, które określają, czym dane przedsiębiorstwo będzie się zajmować. Kody te mają znaczenie nie tylko statystyczne. Dzięki nim bowiem przedsiębiorca może prawidłowo ustalić kierunki podejmowanych działań biznesowych. Warto zatem dowiedzieć się, co należy rozumieć pod pojęciem kodów PKD oraz w jaki sposób wybrać numer najlepiej charakteryzujący prowadzoną działalność.

Definicja PKD

Skrót PKD oznacza Polską Klasyfikację Działalności. Terminem tym określa się specjalny system oznaczania działalności gospodarczych, biorąc pod uwagę kryterium jej zakresu. Innymi słowy, o wyborze danego kodu PKD decyduje rodzaj prowadzonej działalności oraz branża, w której funkcjonuje określony podmiot biznesowy. Obecnie obowiązujący system PKD został wprowadzony w 2008 roku.

Od przedsiębiorcy oczekuje się określenia kodu jeszcze przed złożeniem wniosku CEIDG poprzez wskazanie danego numerka w formularzu. Jeśli profil działalności firmy z biegiem czasu ulegnie zmianie, właściciel danej organizacji jest zobowiązany do wskazania tego faktu także w CEIDG poprzez zmianę zapisanych tam informacji.

Kody PKD – z czego się składają?

Trzeba mieć świadomość, że głównym celem wprowadzenia obowiązku wskazywania kodów PKD w formularzu CEIDG było ułatwienie prowadzenia statystyk gospodarczych. Fakt ten w zasadniczy sposób wpływa na konstrukcję kodu PKD. W jej skład wchodzą kolejno:

  • sekcje – 21 rodzajów oznaczonych literkami; dotyczą one określonych dziedzin działalności np. leśnictwa, rybołówstwa, górnictwa,
  • działy – do oznaczenia 88 rodzajów działalności wykorzystuje się dwucyfrowe kody, np. produkcja artykułów spożywczych to 10, a uprawy rolne i hodowla zwierząt to 01,
  • grupy – 272 uszczegółowione rodzaje działalności, precyzujące zakres świadczonych usług, np. 01.1 to uprawa zbóż i ryżu,
  • klasy – jest ich w sumie 615; wskazują one na konkretną specjalizację, np. uprawę roślin oleistych i strączkowych na nasiona określa kod 01.11,
  • podklasy – 654 podklasy zapisuje się za pomocą pięcioznakowego kodu alfanumerycznego.

Zasadniczo kody PKD mają zatem za zadanie możliwie jak najdokładniej określić rodzaj i zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Dlaczego warto prawidłowo ustalić kody PKD?

Jak już było wspomniane, kody PKD mają znaczenie nie tylko czysto statystyczne. Dzięki nim bowiem przedsiębiorca może precyzyjnie określić kierunek podejmowanych przez siebie działań. Co więcej, także klienci i kontrahenci zainteresowani nawiązaniem ewentualnej współpracy z przedsiębiorcą dzięki odpowiednio dobranym kodom PKD są w stanie określić, czy dana firma jest w stanie dostarczyć im taki towar lub wyświadczyć taką usługę, która ich najbardziej interesuje w danym momencie.

Warto mieć świadomość, że uzyskiwanie przychodów z prowadzenia określonego typu działalności może odbywać się tylko wówczas, gdy została ona prawidłowo zaznaczona w formularzu CEIDG. Z drugiej strony osoby fizyczne mające własne firmy mogą uzyskiwać przychód z danej działalności tylko na podstawie jej prowadzenia, nie można tego natomiast uczynić, współpracując ze zleceniodawcą np. w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Warto mieć świadomość, że odpowiedni kod PKD wpływa także na możliwość opodatkowania działalności ryczałtem ewidencjonowanym. Tak samo o dotację zwykle mogą ubiegać się tylko firmy działające w określonej branży.

Jak znaleźć odpowiedni kod PKD?

Wybór odpowiedniego PKD wbrew pozorom wcale nie jest trudny. Sprzyja mu skonkretyzowanie określonych pól działalności przy pomocy stosownych liter oraz oznaczeń cyfrowych. W tabelach można bez trudu samodzielnie odnaleźć właściwe sekcje, działy, grupy, klasy i podklasy, dopasowując je do rodzaju prowadzonej działalności.

Bardzo przydatna w aspekcie wyszukiwania odpowiednich kodów PKD może okazać się także intuicyjna lista PKD dostępna na stronie rządowej biznes.gov.pl. Wystarczy wpisać w pole wyszukiwarki hasło określające zakres działalności firmy albo określoną sekcję. Warto konkretyzować zapytania aż do momentu, gdy zostanie znaleziony odpowiedni rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Formularz CEIDG

Informacje o branży wprowadza się w sekcji 6 w polu 06.2. Tam trzeba wskazać odpowiednie kody PKD, które wskazują na zakres prowadzonej działalności. Można poprzestać na wpisaniu tylko jednego przeważającego kodu PKD określającego główną branżę. Niekiedy wskazuje się także dodatkowe kody PKD, wskazujące na różne inne zadania, których realizacji przedsiębiorstwo może się podjąć w określonych sytuacjach.

Zapisy kodów PKD można dowolnie zmieniać w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej. Istnieje możliwość dodawania kolejnych kodów oraz ich usuwania. Nie trzeba zatem wpisywać ich „na zapas” podczas zakładania działalności gospodarczej i dokonywania wpisu do rejestru CEIDG.

Źródła:

  1. https://www.bankier.pl/smart/pkd-jak-wybrac-wlasciwe-kody-pkd (dostęp z dnia 12.05.2021 r.)
  2. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-wiedziec-jak-zalozyc-wlasna-firme/jak-wybrac-i-zmienic-kod-pkd (dostęp z dnia 16.05.2021 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *