Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jak zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego VAT?

bussines (61)

Osoby, które przekroczą limit 150 000 zł obrotu tracą możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT. Jeżeli jednak rezygnacja nastąpi dobrowolnie, osoby te będą mogły powrócić do zwolnienia dopiero po upływie 1 roku.

Jak zgłosić powrót do zwolnienia?
Fakt ten należy zgłosić poprzez aktualizacje formularza VAT-R – nastąpi zmiana statusu podatnika z VAT czynnego na VAT zwolniony.

Kto nie może korzystać ze zwolnienia?
Oczywiście wszędzie istnieją wyjątki od reguły, w tym wypadku również bowiem podatnicy, którzy nie przekroczą nałożonego limitu sprzedaży, ale znajdą się w grupie wyjątków m.in. przedsiębiorców dokonujących dostawy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (wyjątek stanowi energia elektryczna), wyrobów z metali szlachetnych, a także w grupie świadczących usługi jubilerskie czy prawnicze, w zakresie doradztwa, niestety nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia — mimo iż spełnili warunek limitu.

Czy istnieją jakieś konsekwencje?
W trakcie korzystania ze zwolnienia podmiotowego podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego VAT. Oznacza to, że jeżeli podatnik posiada jakieś towary, które został zakupione i odliczone w okresie, kiedy jeszcze był czynnym podatnikiem VAT — musi dokonać korekty odliczonego podatku.

Jeżeli podatnik rezygnujący z rozliczania VAT, posiada na stanie towary, które zgodnie z przepisami o podatku dochodowym zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, lub posiada grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów (również zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych), których wartość początkowa przekracza 15.000 zł, będzie zobowiązany do dokonywania korekty odliczonego VAT w ciągu 5 lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów — w ciągu 10 lat. Przy powrocie do zwolnienia podmiotowego z VAT taką korektę podatnik będzie wykazywał w poszczególnych deklaracjach VAT składanych na początku kolejnych lat (rozliczenie miesięczne — styczeń; kwartalne — za I kwartał), począwszy od roku, który nastąpił po roku, w którym to podatnik zrezygnował z rozliczenia VAT, aż do zakończenia okresu korekty (odpowiednio po 1/5 lub 1/10 kwoty odliczonego podatku).

Jak wygląda korekta VAT wyposażenia i środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł?
W przypadku gdy podatnik, który powraca do zwolnienia podmiotowego z VAT, w czasie, gdy był czynnym podatnikiem VAT, zakupił wyposażenie lub środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł, a przy ich nabyciu odliczył VAT i towary te posiada na dzień rezygnacji ze zwolnienia z VAT musi dokonać korekty podatku. W takim przypadku korekty odliczonego VAT od tych towarów dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana prawa do obniżenia podatku (art. 91 ust. 7c ustawy o VAT).

Natomiast korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym towary lub usługi wydano do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.

Jak wygląda korekta VAT towarów handlowych?
W przypadku zmiany prawa do odliczenia VAT od towarów handlowych lub surowców i materiałów korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana. Czyli podobnie jak w przypadku wyposażenia i środków trwałych nieprzekraczających 15 000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *