Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Czy zawsze trzeba składać deklarację VAT-7?

bussines-31

Przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT muszą bardzo dokładnie pilnować terminów składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K do właściwych UrzędówSkarbowych.

Wyżej wymienione zeznania VAT należy składać każdorazowo, co oznacza, że nawet jeżeli w danym okresie nie były wykonywane czynności podlegające opodatkowaniu to podatnik i tak zmuszony jest do złożenia deklaracji.

Kiedy składać VAT-7, a kiedy VAT-7K?
To przedsiębiorca może wybrać sposób rozliczania się z VAT. W tym wypadku ma do wyboru rozliczanie miesięczne (VAT-7) oraz rozliczanie kwartalne (VAT 7-K). Deklarację VAT-7 należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, natomiast VAT 7-K do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego deklaracja dotyczy.

Jak wynika z powyższego zapisu i obowiązku, jakie stawiają przepisy prawa na podatniku — zmuszony jest ZAWSZE do 25. dnia miesiąca składać odpowiednią deklarację rozliczeniową, nawet w sytuacji, gdy nie wykonywał czynności opodatkowanych VAT. Od tego obowiązku, a więc zasady prawnej — nie ma wyjątków.

Co, jeżeli przedsiębiorca nie złoży deklaracji w terminie?
Oczywiście to na przedsiębiorcy ciąży odpowiedzialność za złożenie lub niezłożenie ww. deklaracji. Oznacza to, że wszelkie skutki (sankcje karne) związane z niewywiązaniem się z obowiązku złożenia deklaracji w terminie są uznawane za wykroczenie skarbowe i to przedsiębiorca zostanie obciążony konsekwencjami ich niedopełnienia.

W zależności od oceny danego czynu Urząd Skarbowy może zostać ukarany karą grzywny w wysokości od 160 zł do 32 tys. zł.

Jeżeli jednak właściwa deklaracja nie zostanie złożona nawet po terminie, a czyn ten nie wyjdzie na jaw — dopiero przy kontroli skarbowej, to podatnik zostanie uznany za osobę, która dopuściła się przestępstwa karnego skarbowego. Oznacza to, iż zostanie wymierzona jedna kara z trzech możliwych: pozbawienia wolności, ograniczenia wolności i kara grzywny.

Dodatkowo na podatnika nakładany jest obowiązek zapłąty odsetek wynikających ze zwłoki w złożeniu deklaracji (za każdy dzień). Od 9 maja wynoszą one 11% w skali roku.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli wartość odsetek nie przekroczy kwoty 6,60 zł to przedsiębiorca nie ma obowiązku ich płacenia, odsetki są anulowane.

Jak uniknąć sankcji związanych z niezłożeniem deklaracji na czas?

  1. Istnieje możliwość skorzystania z wniosku o dobrowolne poddanie się
    odpowiedzialności, w przypadku którego istnieje gwarancja, że podatnik nie zostanie wpisany do Krajowego Rejestru Karnego.
  2. Gdy zaniedbanie jeszcze nie wyszło na jaw, możliwe jest złożenie tzw. „czynnego żalu”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *