Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Co jeżeli nie zapłacę składek ZUS w terminie?

bussines-35

Każdy podmiot zobowiązany jest do realizacji określonych przez ustawy obowiązków względem płacenia składek w określonych terminach za każdy miesiąc kalendarzowy. Oczywiście za niewykonywanie obowiązków wobec ZUS, a więc za niewywiązywanie się z nich, istnieją w konsekwencji dla danego podmiotu pewne sankcje.

Wszystkie sankcje są podzielone na dwie grupy — te związane z wymiarem finansowym i nie finansowym, ponieważ nie wszystkie sankcje będą dla przedsiębiorcy karą pieniężną. Jednakże nie zmienia to faktu, że jakakolwiek sankcja jest dla przedsiębiorcy dolegliwa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może stosować instrumenty wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności:

 • wystąpienie do sądu grodzkiego z wnioskiem o ukaranie karą grzywny,
 • naliczenie odsetek za zwłokę,
 • wymierzenie opłaty dodatkowej,
 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • zabezpieczenie na majątku płatnika poprzez wystąpienie do sądu
 • rejonowego z wnioskiem o założenie księgi wieczystej, wnioskiem o wpis
 • hipoteki oraz złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego o ustanowienie
 • zastawu skarbowego,
 • oraz z innych regulacji ustawowych:
  – złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z zakresu ubezpieczeń społecznych, określonych przepisami Kodeksu karnego,
  – zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika do sądu upadłościowego,
  – wystąpienie do sądu upadłościowego z wnioskiem o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia określonej funkcji,
  – wykluczenie wykonawcy z postępowania o uzyskanie zamówienia publicznego w związku z zaleganiem w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
  – zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o dokonanie wpisu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
  – złożenie wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *