Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jak rozliczyć wydatki na remont lokalu firmowego?

Jak rozliczyć wydatki na remont lokalu firmowego?

Przedsiębiorcy bardzo często w swoich użytkowanych lokalach przeprowadzają remonty. Tutaj rodzi się pytanie, jak należy rozliczyć takie wydatki.?

1. Co zalicza się do remontu lokalu firmowego?

W przepisach (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie ma wyjaśnionego pojęcia remontu, jednakże termin ten jest bardzo ważny i dlatego trzeba szukać jego sprecyzowania w regulacjach prawa budowlanego – art. 3 ust.11 Ustawy Prawo budowlane.

W związku z powyższym, według powyższej ustawy remont oznacza: „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.”

2. Kiedy mamy do czynienia z ulepszeniem lokalu firmowego?

Obowiązujące regulacje prawne pozwalają na ulepszanie lokali firmowych, ale pod warunkiem, że dany środek trwały – lokal użytkowy, ulegnie przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, a wartość poniesionych nakładów przekroczy kwotę 3.500 zł (netto – w przypadku czynnych podatników VAT, brutto – w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT).

Co oznaczają powyższe pojęcia wyjaśnia pismo PO 3/722-160/94 z 1995 r.:

  • przebudowa –  zmiana (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny,
  • rozbudowa – powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności zaś budynków i budowli, linii technologicznych itp.,
  • rekonstrukcja – odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,
  • adaptacja – przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu, niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych,
  • modernizacja –  unowocześnienie środków trwałych.
3.  Jakie są różnice między remontem a ulepszeniem lokalu firmowego?

Jeżeli przedsiębiorca dokonuje remontu lokalu firmowego – ma prawo do rozliczenia wydatków bezpośrednio w kosztach podatkowych. Wydatki związane z remontem lokalu firmowego podatnik musi wykazać bezpośrednio w kol. 13 KPiR – pozostałe wydatki.

Natomiast w przypadku, gdy dokonuje on tylko ulepszenia lokalu firmowego – wydatki powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, wpływają tym samym na odpisy amortyzacyjne.

Uwaga! Decydując o rozliczeniu wydatków związanych z lokalem użytkowym, każdorazowo należy dokonać indywidualnej analizy zaistniałego stanu rzeczy. W kwestii tej warto skontaktować się ze specjalistą z zakresu prawa budowlanego lub wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji.

„Przed zakwalifikowaniem określonych wydatków do ulepszenia lub remontu należy każdorazowo w stosunku do konkretnego środka trwałego szczegółowo przeanalizować zakres rzeczowy wykonywanych robót, porównując je do stanu istniejącego na podstawie dokumentacji technicznej, a w przypadku wątpliwości co do prawidłowej kwalifikacji poniesionych wydatków oprzeć się na opinii biegłego do spraw budowlanych, który w oparciu o stosowną dokumentację i oględziny wypowie się co do charakteru poniesionych nakładów. Dokonując kwalifikacji wydatków do nakładów o charakterze remontowym, należy uwzględnić również zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą i postęp techniczny, albowiem na skutek upływu czasu i postępu myśli technologicznej, wymiana zużytych elementów na identyczne, jest praktycznie niemożliwa.”

Dla przykładu: „…wykonywane prace podyktowane są złym stanem technicznym okien. Prace te nie zmieniają jednak ich charakteru i funkcji. Wymieniane są okna drewniane na okna aluminiowe. Wymiana okien wynika ze zużycia starych okien. W świetle powyższego należy uznać, iż poniesione przez (…) wydatki na wymianę okien będą miały charakter odtworzeniowy, niepowodujący zmian parametrów użytkowych, ani technicznych, przywracający pierwotną zdolność użytkową budynku, a zatem należy je uznać za wydatki o charakterze remontowym.”

One thought on “Jak rozliczyć wydatki na remont lokalu firmowego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *