Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Duplikaty faktur i ich rozliczanie w 2021 roku

Duplikaty faktur i ich rozliczanie w 2021 roku

Duplikatem faktury nazwać można ponownie wystawioną fakturę, która opatrzona jest słowem „duplikat” oraz zawiera dane zawarte w fakturze, która to uległa zniszczeniu albo zaginęła. Pamiętać należy, iż duplikat faktury ma moc prawną równą fakturze pierwotnej, gdyż stanowi on powtórzenie danych zawartych w tejże fakturze, tak więc dokumentuje w ten sam sposób to samo zdarzenie gospodarcze co faktura pierwotna. Dlatego też w momencie gdy faktura zostanie zagubiona lub zniszczona przez nabywcę, powinien wtedy zwrócić się z wnioskiem do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury zgodnie z danymi zawartymi w fakturze pierwotnej.

Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia duplikatu faktury – co za tym idzie nie może odmówić jego wystawienia.

Kiedy powinien zostać wystawiony duplikat faktury?

W sytuacji gdy faktura ulegnie zniszczeniu lub zaginięciu zgodnie z art.106l ustawy o VAT:

1. Podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę:

a) na wniosek nabywcy zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika,

b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy.

2. Nabywca, o którym mowa w art. 106d ust. 1 lub art. 106k us. 1, wystawia ponownie fakturę:

a) na wniosek podatnika zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy,

b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika.

3. Podmiot, o którym mowa w art. 106c (czyli organ egzekucyjny lub komornik sądowy), wystawia ponownie fakturę:

a) na wniosek nabywcy lub dłużnika zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu tego podmiotu,

b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w podsiadaniu nabywcy lub dłużnika.

Odliczenie VAT z duplikatu faktury – termin

Zapewne jak wiadomo, każdemu podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego w rozliczeniu za miesiąc lub kwartał, w którym to w stosunku do danej transakcji powstał obowiązek podatkowy, przy spełnieniu oczywiście warunku otrzymania faktury potwierdzającej zakup. Natomiast w momencie gdy podatnik tego nie zrobi, może wtedy odliczyć VAT naliczony poprzez korektę deklaracji VAT. Podatnik ma 5 lat na dokonanie takiej korekty (art. 86 ust.13 ustawy o VAT). Oczywiście termin ten należy liczyć od początku roku kalendarzowego, w którym powstało prawo do odliczenia.

Warto jednak zaznaczyć, że termin odliczenia podatku naliczonego z otrzymanego duplikatu faktury zależy od tego czy:

1. Oryginał faktury wcześniej dotarł do adresata i następnie zaginął bądź uległ zniszczeniu. W tym przypadku prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę pierwotną lub w jednym z trzech następnych okresów rozliczeniowych albo w dwóch kolejnych okresach w przypadku rozliczeń kwartalnych.

2. Adresat w ogóle nie otrzymał oryginału faktury. Tak więc w przypadku gdy oryginał faktury uległ zagubieniu lub zniszczeniu przed dostarczeniem go do podatnika i podatnik nie dokonał odliczenia wykazanego na fakturze podatku. W tym przypadku otrzymany duplikat stanowić będzie podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano duplikat lub w jednym z trzech następnych okresów rozliczeniowych albo w dwóch kolejnych okresach w przypadku rozliczeń kwartalnych.

Pakiet Slim VAT 2 – likwidacja duplikatów fakturach

Pakiet Slim VAT, czyli planowane zmiany do Ustawy o VAT prawdopodobnie wejdą w życie od 1 października 2021. Jedną z planowanych zmian ma być między innymi rezygnacja z duplikatu faktury. W tym celu wprowadzone mają zostać nowe zapisy w Ustawie o VAT w art. 106g.

Gdzie zgodnie z ich brzmieniem (art. 106g ust. 3b) w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie nabywcy przekazywać się będzie kolejny egzemplarz faktury. Tak więc co do zasady, podatnicy mogą umieszczać na kolejnym egzemplarzu faktury wyraz „duplikat”, jeśli systemy finansowo-księgowe przewidują takie rozwiązanie. Umieszczenie wyrazu „duplikat” ma charakter fakultatywny, tak jak umieszczenie daty wystawienia kolejnego egzemplarza faktury – zgodnie z tym co wskazane zostało w uzasadnieniu do projektu Slim VAT 2.

Dodatkowo jeszcze w związku z proponowanymi zmianami dotyczącymi duplikatu faktur a dokładniej związanymi z likwidacją tychże duplikatów, została przedstawiona propozycja uchylenia art. 88 ust. 3b Ustawy o VAT, na podstawie którego, poprzez odpowiednie stosowanie ust. 3a, duplikaty faktur nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w przypadkach określonych w tym przepisie.

Źródła:

  1. https://lexlege.pl/ustawa-o-podatku-od-towarow-i-uslug/art-106l/ (dostęp z dnia 26.08.2021 r.)
  2. https://lexlege.pl/ustawa-o-podatku-od-towarow-i-uslug/ (dostęp z dnia 26.08.2021 r.)
  3. https://www.ksiegowoscspolki.pl/slim-vat-2-kolejny-pakiet-uproszczen-podatkowych/ (dostęp z dnia 27.08.2021 r.)
  4. https://www.pit.pl/aktualnosci/planowane-zmiany-dotyczace-wystawiania-faktur-1005506 (dostęp z dnia 27.08.2021 r.)
  5. https://msp.money.pl/wiadomosci/duplikat-faktury-kiedy-sie-przydaje-i-jak-go-zaksiegowac-6341587292485249a.html (dostęp z dnia 26.08.2021 r.)
  6. https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/faktura/2938351,Jak-odliczyc-VAT-z-duplikatu-faktury.html (dostęp z dnia 27.08.2021 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *