Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Czy firma musi mieć NIP?

bussines-19

Nowe przepisy, które weszły z początkiem 2012 roku, zmieniły zasady ewidencji i identyfikacji podatkowej, a więc identyfikacji podatników i płatników. Obecnie wyróżnia się dwa identyfikatory podatkowe — PESEL i NIP. Nowa ustawa reguluje kwestie związane z posługiwaniem się identyfikatorem przez poszczególne osoby.

Oznacza to, że obecnie numer PESEL mogą wykorzystywać tylko podatnicy którzy:

 • nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT).

Natomiast numer NIP przeznaczony jest:

 • osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL które:
  – prowadzą działalność gospodarczą,
  – są podatnikami podatku VAT;
 • osobom fizycznym, których ewidencja PESEL nie obejmuje, ale które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami;
 • płatnikami podatków;
 • płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne;
 • osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami.

Należy tu podkreślić, że osoby, do których skierowana jest ewidencja pesel, nie otrzymują już NIP-u, ponieważ nie jest on potrzebny do formalności podatkowych.

 

Jak uzyskać numer NIP?

 • OSOBY FIZYCZNE — zakładające działalność gospodarczą
  Osoby fizyczne, które nie posiadają jeszcze numeru NIP, a składają wniosek o wpis do CEIDG, otrzymują numer NIP na podstawie składanego wniosku rejestracyjnego CEIDG-1.

Natomiast osoby, które posiadają już numer NIP nie otrzymują kolejnego NIP-u (gdy zakładają działalność gospodarczą), ich osobisty identyfikator po prostu staje się od tego momentu NIP-em działalności gospodarczej.

 • OSOBY FIZYCZNE – niezakładające działalności gospodarczej
  Osoby fizyczne, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej (lub ewentualnie ich prowadzona działalność nie jest objęta wpisem do CEIDG), aby otrzymać numer NIP muszą złożyć wniosek NIP-7 w US (Urzędzie Skarbowym) właściwym ze względu na adres zamieszkania.
 • OSOBY PRAWNE LUB JEDNOSTKA nieposiadająca osobowości prawnej
  Osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, takie jak np. spółki osobowe muszą złożyć wniosek o przyznanie numeru NIP za pośrednictwem formularza NIP-2 w US, ale ze względu na podatek dochodowy.

 

Jakie są terminy składania wniosku o wydanie nr identyfikacyjnego?
Terminy przewidziane na zgłoszenie obowiązują:

 • podatników VAT oraz podatku akcyzowego — zgłoszenia dokonują przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu;
 • podatników (podlegających obowiązkowi podatkowemu z mocy ustaw) oraz płatników podatków (podmioty zobowiązane do obliczania, pobierania i uiszczania podatku) podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu zgłoszenia identyfikacyjnego dokonują nie później niż z dniem złożenia pierwszej deklaracji, zeznania podatkowego, informacji lub oświadczenia bądź składają wniosek z chwilą dokonania pierwszej wpłaty podatku, lub zaliczki na podatek;
 • płatników składek ubezpieczeniowych, których obowiązek ewidencyjny wynika z innych przesłanek niż jako podatników lub płatników podatku, wniosek o nadanie numeru NIP dokonują nie później niż w terminach zgłaszania ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych ustalonych na mocy odrębnych przepisów.

 

Kto podlega obowiązkowi ewidencyjnemu?
Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają osoby:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które na
 • podstawie innych ustaw są podatnikami,
 • podatnicy i płatnicy podatków,
 • płatnicy składek ubezpieczeniowych (zarówno społecznych, jak i zdrowotnych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *