Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Czy można skorzystać ze zwolnienia lekarskiego po ustaniu zatrudnienia ?

Często zastanawiamy się, czy po ustaniu zatrudnienia w razie choroby przysługuje nam zwolnienie lekarskie. Jest to możliwe, jednak muszą być ku temu pewne przesłanki. W tym artykule postaramy się przybliżyć tę kwestię.  

Każdemu z nas może zdarzyć się, że z dnia na dzień otrzymamy wypowiedzenie z pracy. Tytuł ubezpieczenia wygasa w dniu rozwiązania stosunku pracy co jest związane z utratą prawa do świadczenia chorobowego po ustaniu zatrudnienia. Jednakże ustawodawca w art. 7 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2010.77.512) przewidział:

Zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeśli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:
– nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,

–  nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby. oczywiście osoba ta musi mieć już prawo do zasiłku, np. 30 dniu ubezpieczenia chorobowego na etacie

Przykład

Powiedźmy, że Pan Jan pracował w spółce X na czas nieokreślony, z dnia na dzień otrzymał wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron. W takim przypadku Pan Jan może starać się o zasiłek chorobowy, w czasie 14 dni od ustania zatrudnienia, ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustalenia tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Świadczenie chorobowe – kto je wypłaci ?

Pracownikowi, który zachorował  jeszcze w trakcie trwania stosunku o pracę i którego stan nie polepszył się aż do jego ustania, do dnia rozwiązania umowy świadczenie wypłaca pracodawca. Natomiast po tym okresie ZUS zobowiązany jest do wypłacania świadczeń. Zakład pracy musi przesłać do ZUS dokumentację rejestrującą stan zdrowia pracownika. Niedopełnienie tych formalności w terminie spowoduje nie wypłacenie świadczeń. Jeśli po upływie tego czasu pracownik otrzyma kolejne zwolnienie lekarskie, sam  dokonuje wysyłki bezpośrednio do ZUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *