Kiedy wystawić fakturę pro forma?

Faktura pro forma zazwyczaj ma zastosowanie jako propozycja (oferta) zawarcia zawarcia umowy sprzedaży towaru lub świadczenia usługi. Warto podkreslić, że faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym, spełnia jedynie rolę informacyjną i nie stanowi dowodu zawarcia transakcji między stronami. Wystawiana jest najczęściej w celu uzyskania przedpłaty lub zaliczki od nabywcy. Tak …

Co można odliczyć od podatku dochodowego prowadząc firmę?

Niezależnie od tego, czy pracujesz na etacie, czy też prowadzisz własny biznes, jesteś zobowiązany do składania rocznych zeznań podatkowych wskazujących na wysokość należnego podatku dochodowego. Dzięki temu można skorzystać z możliwości skorzystania z przysługujących danej osobie lub podmiotowi gospodarczemu ulg oraz odliczeń od podatku dochodowego. Polskie prawo podatkowe udostępnia różne …

W jaki sposób określać termin wypłaty wynagrodzenia?

Na wstępie warto podkreślić, że ciąży na pracodawcy obowiązek wypłaty wynagrodzenia w miejscu, terminie i czasie określonym w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy (art. 86 §1 KP). Jak wynika z art. 85 § 1 i 2 K.p. wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w …

Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla pracodawców i pracowników

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowany przez rząd, który ma na celu chronić państwo Polskie, a także jego obywateli przed kryzysem, który został wywołany przez pandemię koronawirusa. Tarcza antykryzysowa weszła w życie 1 kwietnia 2020r. W dzisiejszym artykule przedstawimy poniższe formy pomocy: Zwolnienie małych firm (zgłaszających do 9 osób do …

Jak dokumentować rabaty na zbiorczych fakturach korygujących?

 Podatnicy VAT mogą dokumentować przyznawane premie pieniężne tzw. rabaty, współpracującym firmom poprzez wystawienie zbiorczych korekt. Trzeba jedak nakreślić, że odbywa się to w sytuacji, gdy dany rabat był udzielany w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów do wszystkich dostaw towarów zrealizowanych w danym okresie odnośnie konkretnego nabywcy. Na przykład:Podatnik X prowadzi …