Forma prowadzenia rachunkowości – czyli kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR ?

W celu ustalenia podstawy opodatkowania u przedsiębiorcy niezbędna jest odpowiednia ewidencja. Przedsiębiorcy mają do czynienia z trzema rodzajami prowadzenia ewidencji (używanych w rachunkowości). Przedsiębiorcy powinni prowadzić jedną z nich (z wyjątkiem osób opodatkowanych kartą podatkową): 1) ewidencja przychodów (sprzedaży) – przy ryczałcie ewidencjonowanym, 2) podatkowa księga przychodów i rozchodów – …

Jakie są konsekwencje wskazania błędnej stawki VAT na fakturze?

Zazwyczaj podatnicy są świadomi tego, jakie stawki VAT-u powinni zastosować dla sprzedawanego towaru czy świadczonej przez siebie usługi. Jednakże nikt nie jest nie omylny, każdy może popełnić błąd. W szczególności przy transakcjach, które wykonywane są rzadko. Gdy wyżej opisana sytuacja będzie miała miejsce – postanowieniem art. 106j ust. 1 pkt …

Korekta faktury a nota korygująca – czym się od siebie różnią i kiedy je wystawiamy

Osoba wystawiająca faktury niejednokrotnie myli się przy ich wypełnianiu. Takie błędy mogą się oczywiście zdarzyć każdemu, niemniej jednak ich pojawienie się oznacza konieczność niezwłocznego wprowadzenia korekty w błędne zapisy. Poprawie powstałych w wyniku niedbalstwa lub przeoczenia pomyłek służy wystawianie dodatkowych faktur korygujących lub not korygujących. Choć na pierwszy rzut oka …

Jak rozliczać koszty przy działalności zwolnionej i opodatkowanej?

Koszty, które przypisane są do działalności zwolnionej i opodatkowanej to koszty, które na podstawie dokumentów źródłowych można w całości przypisać odpowiednio tym działalnościom. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, w której to podatnik nie jest w stanie dokonać takiego podziału kosztów, ponieważ są to koszty wspólne – wtedy można zastosować zasadę podwójnego …

Rachunek kosztów – podstawowe informacje

Prowadząc własną działalność gospodarczą, musisz liczyć się z koniecznością prowadzenia szczegółowej rachunkowości. W tym zakresie wyodrębnia się w szczególności tzw. rachunek kosztów, czyli specjalny podsystem informacyjny, którego główne zadanie polega na szczegółowym informowaniu przedsiębiorcy o poniesionych przez niego kosztach. Rozpoznając, przetwarzając oraz interpretując zebrane informacje o kosztach, można skutecznie przeprowadzić …

Koronawirus – nowe terminy dla przedsiębiorców

Ze względu na pandemię koronawirusa wiele terminów, czyli obowiązków pracodawców zostało przesuniętych w czasie, m.in. zmiany terminów dotyczące podatków, składek  ZUS, BDO, czy zatrudnienia cudzoziemców. Najważniejsze z nich przedstawimy w dzisiejszym artykule. Zacznijmy od terminów związanych z podatkami: Jeżeli chodzi o deklaracje podatkowe: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, …

Czy transakcja zapłaty kartą płatniczą powinna zostać zaewidencjonowana w raporcie kasowym?

Jak sama nazwa wskazuje, raport kasowy oznacza, iż odzwierciedla on tylko stan gotówki w kasie. Jest to dowód księgowy, w którym wpisuje się chronologicznie wszystkie wpłaty środków pieniężnych do kasy oraz ich wypłaty, które zostały dokonane w danym dniu (lub za okres kilku dni, jeśli ilość operacji jest niewielka). Podstawą …

Korekta deklaracji VAT-7 po zakończeniu kontroli podatkowej

Aby skorygować deklarację dla podatku od towarów i usług, należy złożyć jej korektę. Oczywiście warto tutaj podkreślić, że prawo do korekty danej deklaracji znajduje się w stanie zawieszenia na czas trwania kontroli podatkowej. Jednakże po skończeniu kontroli, prawo to przysługuje podatnikowi ponownie – przy czym, musi jak najszybciej złożyć ją i …

Prowadzenie własnej firmy i praca na etacie – jak to pogodzić

W dzisiejszych niepewnych czasach warto mieć kilka źródeł dochodów. Osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach na umowę o pracę mogą równocześnie prowadzić własną działalność gospodarczą (jeśli oczywiście pozwalają im na to ograniczone możliwości czasowe). Łączenie ze sobą tych dwóch aktywności zawodowych dla wielu osób okazuje się bardzo wygodnym i opłacalnym rozwiązaniem, warto …

Czym są zatory płatnicze?

Mikro- i małe przedsiębiorstwa, które stanowią większą część wszystkich firm funkcjonujących na polskim rynku, w swojej działalności borykają się z różnego rodzaju problemami. Jednym z nich są niewątpliwie tzw. zatory płatnicze. Niestety, wiele firm w obliczu utraty płynności finansowej zmuszona jest do wzięcia kredytu na niekorzystnych warunkach. Niestety, jeśli problemy …