Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla pracodawców i pracowników

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowany przez rząd, który ma na celu chronić państwo Polskie, a także jego obywateli przed kryzysem, który został wywołany przez pandemię koronawirusa. Tarcza antykryzysowa weszła w życie 1 kwietnia 2020r.

W dzisiejszym artykule przedstawimy poniższe formy pomocy:

  • Zwolnienie małych firm (zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych), ze składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r.
  • Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, czy o dzieło),  
  • Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.
  • Pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy
  • Pomoc dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Zwolnienie z ZUS dla małych firm

Państwo przejmie na okres 3 miesięcy (tj. od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku) pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę, a także pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni, lecz z przychodem nie wyższym niż 15 681 zł, którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i osoby dla niego pracujące zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Niestety ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Postojowe dla osób samozatrudnionych, a także osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych

Osoby, które są zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, bądź osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, mogą skorzystać ze wsparcia w formie świadczenia postojowego, oczywiście jeśli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. To świadczenie będzie przysługiwało, jeśli epidemia koronawirusa spowoduje przestój w prowadzeniu działalności.

Wówczas, świadczenie postojowe mogą otrzymać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli rozpoczęcie prowadzenia działalności miało miejsce przed 1.02.2020 r, a także nie dokonały zawieszenia działalności. Natomiast przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe, był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu wcześniejszym, a także nie był wyższy niż 300% przeciętnego miesięcz­nego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego poprzez Prezesa GUS (obecnie około 15,6 tys. zł).

Osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych (umowy zlecenia, agencyjne, czy o dzieło) muszą spełniać następujące warunki: umowa cywilnoprawna musi być zawarta przed 1.02.2020 r, a także przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe (nie był wyższy nić 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, około 15,6 tys. zł).

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Ulga ta dotyczy  wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę oraz pracujących dla niego osób. Tutaj nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność. Dodatkowo, nie ma także znaczenia wielkość firmy. Z tej ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeżeli wniosek złoży po terminie opłacania składek, wówczas ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy

Dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1.03.2020 roku, została przewidziana pożyczka z Funduszu Pracy w wysokości 5.000 zł (na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy) na pokrycie aktualnych opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oprocentowanie pożyczki będzie stałe, wynosi ono 0,5%. Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, mikroprzedsiębiorca musi we wniosku uwzględnić stan zatrudnienia na dzień 29.02.2020r, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. W przypadku, gdy przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca nie pomniejszy stanu zatrudnienia (na dzień 29.02.2020 r.) pożyczka i odsetki na jego wniosek podlegają całkowitemu umorzeniu.

Pomoc dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Pracodawcy otrzymają wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, dotyczy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełno­sprawności z 1800 zł do 1950 zł, natomiast w kwestii osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia nie­pełnosprawności z 1125 zł do 1200 zł. W przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności kwota ta pozostaje bez zmiany (450 zł). Zmiany te mają dotyczyć wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za kwiecień 2020 r.

Ważne informacje dla pracowników

Jeżeli pracownicy są objęci przestojem ekonomicznym, mają za ten okres otrzymać wynagrodzenie obniżone maksymalnie o 50%, natomiast nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli  2600 zł brutto.

Jeżeli pracownicy zostali objęci skróconym wymiarem czasu pracy, także powinni za ten czas otrzymać wynagrodzenie, ale obniżone proporcjonalnie do czasu pracy, pracodawca może zmniejszyć wymiar czasu pracy tylko o 20% (nie więcej niż do ½ etatu).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – o zasiłek mogą ubiegać się rodzice opiekujący się dziećmi (do 8 lat, bądź z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat, albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), przysługuje on w wymiarze 14 dni ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *