Deklaracja PIT-11

Pracodawca zatrudniając pracownika, musi pamiętać o licznych obowiązkach, jakie wynikają z tego tytułu. Jednym z nich jest przygotowanie rocznych deklaracji PIT-11. W dzisiejszym artykule przybliżymy ten temat. Co zawiera PIT – 11 ? Deklaracja PIT -11 zawiera informację o dochodach, przychodach, kosztach, a także o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy …

Licencja na oprogramowanie komputerowe a amortyzacja

Jeżeli przedsiębiorca kupuje oprogramowanie w celu użytkowania w firmie, na przykład oprogramowanie graficzne to innymi słowy kupuje licencję, która pozwala mu użytkować dane oprogramowanie w celach firmowych, ale na określonych warunkach. Według prawnego punktu widzenia, licencja zaliczana jest do wartości niematerialnych i prawnych (WNiP), których należy wprowadzić do ewidencji środków …

Mikrorachunek podatkowy – wszystko, co musisz wiedzieć

Wraz z początkiem 2020 roku weszły w życie nowe przepisy odnoszące się do tzw. rachunków mikropodatkowych. Regulacje te powszechnie uważa się za prawdziwą rewolucję w systemie fiskalnym. Część podatków, począwszy od stycznia, będzie można opłacić przy wykorzystaniu wspomnianego mikrorachunku. Z założenia ustawodawca przy wprowadzaniu kolejnych zmian w zasadach opłacania przez …

Podpis wystawcy i odbiorcy na fakturze – czy jest wymagany?

Już od wielu lat (dokładnie od 2004 roku) nie obowiązuje wymóg podpisów na dokumentach potwierdzających zawarcie transakcji między stronami. Kiedyś wymagany był na dokumentach podpis odręczny wystawiającego fakturę wraz z pieczątką – obecnie, wymóg ten został zniesiony. Ani sprzedawca ani odbiorca nie mają obowiązku podpisywania dokumentów. Można zatem założyć, że …

Jak zatrudnić pracownika spoza Unii Europejskiej?

Z biegiem lat polski rynek pracy coraz bardziej otwiera się na pracowników zagranicznych, także tych spoza Unii Europejskiej (można tutaj przytoczyć choćby przykład Ukraińców, którzy masowo przybywają do naszego kraju w poszukiwaniu dobrze płatnego z ich punktu widzenia zatrudnienia. Kwestia zatrudniania cudzoziemców w Polsce obwarowana jest różnego rodzaju regulacjami prawnymi. …

„Faktura VAT” czy „Faktura” – wymogi nazewnictwa dokumentu

Najczęściej wystawiany dokument potwierdzający transakcje sprzedażowe (jak i zakupowe) nazywany fakturą obecnie nie musi posiadać w swoim tytule nazewnictwa „Faktura VAT”. Od roku 2013 na dokumencie faktury żadna nazwa nie jest wymagana. Wymagane są natomiast elementy (dane), jakie muszą znaleźć się na tego typu dokumencie. Oznacza to również, że nie …

Co to jest WIS?

WIS to skrót od wyrażenia oznaczającego wiążącą informację stawkową. Pod pojęciem tym zwykle kryje się specjalna decyzja, na mocy której podatnicy mogą w prostszy i szybszy sposób niż dotychczas skorzystać z przepisów odnoszących się do kwot VAT, licząc przy tym na pełną ochronę prawną we wspomnianym zakresie. WIS posiada moc …

Samofakturowanie

Faktura jest dokumentem, który potwierdza dokonana transakcje między stronami sprzedawca-nabywca. Zazwyczaj jest ona wystawiana przez sprzedawcę, który świadczy dane usługi i dokonuje dostawy towarów. Jednakże w przepisach prawa, dokładnie w ustawie o VAT widnieje zapis, iż możliwe jest również wystawienie faktur (i nie tylko) przez nabywcę danego towaru bądź usługi. …

Czy można zmienić metodę amortyzacji środków trwałych i częstotliwość odpisów?

Przedsiębiorca posiada prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, jeżeli w jego firmie znajdują się środki trwałe. Odpisy te muszą być dokonywane od wartości początkowej środka trwałego. Do tego podatnik musi jeszcze wybrać metodę amortyzacji na podstawie której będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego. Amortyzacja środka trwałego odbywa się …