Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Co to jest WIS?

WIS to skrót od wyrażenia oznaczającego wiążącą informację stawkową. Pod pojęciem tym zwykle kryje się specjalna decyzja, na mocy której podatnicy mogą w prostszy i szybszy sposób niż dotychczas skorzystać z przepisów odnoszących się do kwot VAT, licząc przy tym na pełną ochronę prawną we wspomnianym zakresie. WIS posiada moc wiążącą względem organu podatkowego, ustalając specyfikę jego relacji odnośnie tego podatnika, którego dotyczy ta informacja. Odnosi się ona zawsze do towaru lub usługi, uznawanej za jej zasadniczy przedmiot. Ochrona rozciąga się również na innych podatników, przy czym bierze się tutaj pod uwagę odpowiednie regulacje prawne zawarte w aktualnie obowiązującej ustawie o podatku od towarów i usług (VAT).

Podstawowe dane dotyczące WIS

W WIS co do zasady powinny znaleźć się opisy towarów i usług składających się na jedno świadczenie. W ramach tego formularza należy również przyporządkować je do odpowiedniej kategorii, określając przypisaną jej stawkę VAT. Regulacje odnoszące się do WIS wprowadzono do ustawy o VAT na mocy specjalnej ustawy zmieniającej z dnia 9 sierpnia 2019 roku.

Okres przejściowy

Z wnioskiem o wydanie WIS podatnicy mogą wystąpić już od 1 listopada 2019 roku. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że zamieszczone w jej ramach dane odnoszą się do stanu prawnego zaistniałego już po 1 kwietnia 2020 roku. Ten dzień bowiem ustalono na moment wdrożenia w życie nowych przepisów, zgodnie z którymi modyfikacji uległy metody identyfikacji towarów i usług w celach podatkowych. Obecnie w tym względzie bierze się pod uwagę Polską Klasyfikacje Wyrobów i Usług, Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych, a także Nomenklaturę Scaloną i przepisy tyczące się nowych wzorów stawek podatkowych.

Wprowadzenie okresu przejściowego w założeniu ustawodawców miało na celu zaznajomienie się podatników z nowymi regulacjami prawnymi opisującymi nowe zasady opodatkowywania towarów i usług. Trzeba pamiętać o tym, że nawet jeśli w okresie przejściowym zostanie wydana decyzja odnośnie ochrony wynikającej z WIS, właściwa moc prawną uzyska ona dopiero względem czynności handlowych zaistniałych po 31 marca 2020 roku. Do WIS nie stosuje się również prawa do wydawania interpretacji indywidualnych w systemie podatkowym.

Organy odpowiedzialne za wydawanie WIS

Wydawaniem WIS zajmuje się Dyrekcja Krajowej Informacji Skarbowej. Jest to jedyny organ uprawniony do tego typu działań. Swoją działalność w tym względzie rozpocznie on jednak dopiero od kwietnia 2020 roku. O WIS mogą ubiegać się podmioty posiadające NIP, a także wszystkie inne instytucje zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej lub usługowej na określonych przez prawo zasadach. Niekiedy dotyczy to także osób zamawiających dany wyrób lub usługę, choć są to indywidualne kwestie, wymagające osobnego omówienia.

Nowa matryca stawek podatkowych

Od kwietnia 2020 roku przestanie obowiązywać Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Zostanie ona zastąpiona nowymi wzorami stawek podatkowych, objętymi ochroną wynikającą z WIS. W praktyce oznacza to zatem brak możliwości uzyskania przez podatników informacji na temat klasyfikacji poszczególnych towarów i usług zgodnie z tymi regulacjami, które już wkrótce ulegną przedawnieniu.

Podatnicy, którzy w tym czasie wystąpią o WIS odnoszącą się na przykład do mechanizmu stosowania podzielonych płatności muszą liczyć się z tym, że nie otrzymają oni odpowiedzi na swoje pytanie aż do kwietnia 2020 roku. Na czas okresu przejściowego udostępniono im jednak wyjątkowo możliwość ubiegania się o indywidualną interpretację prawa podatkowego.

Jedyny wyjątek od tej reguły stanowią wydawnictwa książkowe oraz prasowe, niezależnie od tego, czy są one dostępne w formie papierowej, czy też elektronicznej. Dzieje się tak z uwagi na fakt ich klasyfikowania do celów podatkowych zgodnie z nomenklaturą scaloną już od listopada 2019 roku. W pewnym zakresie odnosi się do nich również ochrona wynikająca z WIS, zwłaszcza jeśli chodzi o dwojakiego rodzaju czynności. Chodzi tutaj o dostawy towarów i świadczenia usług dokonane po dniu doręczenia WIS do rąk podatnika, którego ona dotyczy, a także o czynności zrealizowane po dniu zamieszczenia WIS w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy to innych podmiotów, względem których stosuje się WIS.

Co wchodzi w skład WIS?

Wiążąca Informacja Stawkowa składa się z kilku obowiązkowych podpunktów. Przede wszystkim bezwzględnie musi znaleźć się w niej opis danego towaru lub usługi uznawanych za przedmiot WIS w danym momencie.

Ponadto należy tam również umieścić klasyfikację towaru, zgodnie z działem, pozycją, podpozycją lub kodem nomenklatury scalonej albo w oparciu o sekcję, grupę, dział lub klasę Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Jeśli natomiast chodzi o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, stosownego podporządkowania dokonuje się w oparciu o pozycje, grupy, klasy, kategorie i podkategorie tego dokumentu. Oczywiście, bardzo istotnym elementem WIS jest przypisana do danego towaru lub usługi stawka podatkowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *