Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Mikrorachunek podatkowy – wszystko, co musisz wiedzieć

Wraz z początkiem 2020 roku weszły w życie nowe przepisy odnoszące się do tzw. rachunków mikropodatkowych. Regulacje te powszechnie uważa się za prawdziwą rewolucję w systemie fiskalnym. Część podatków, począwszy od stycznia, będzie można opłacić przy wykorzystaniu wspomnianego mikrorachunku. Z założenia ustawodawca przy wprowadzaniu kolejnych zmian w zasadach opłacania przez osoby prywatne i firmy zobowiązań finansowych względem państwa miał na celu ułatwienie tych kwestii. Trzeba jednak pamiętać o tym, że przynajmniej na samym początku obsługiwanie mikrorachunków podatkowych wielu podmiotom może sprawić kłopot. Dlatego też warto zapoznać się z najważniejszymi regułami dotyczącymi wspomnianych zagadnień.

Definicja mikrorachunku podatkowego i cel jego wprowadzenia

Pod pojęciem mikrorachunków podatkowych rozumie się przypisane każdemu płatnikowi podatków z osobna indywidualne rachunki, na które od nowego roku będą wpływać należności z podatków. Dotyczy to głównie podatków PIT i CIT, a w niektórych sytuacjach także VAT (choć w tym ostatnim wypadku należy pamiętać o wyjątkach na przykład w postaci podatku importowego, opłacanego według dotychczasowych zasad. Funkcjonujące do tej pory w polskich urzędach skarbowych konta od początku roku zostały zlikwidowane i nie ma możliwości przesyłania tam pieniędzy.

Obecnie chcąc opłacić wyżej wymienione podatki należy w poleceniu przelewu wskazać wygenerowany przez fiskus indywidualny rachunek podatkowy. W zamyśle ustawodawcy nowy system powinien ułatwić podatnikom proces uiszczania należności podatkowych. Dzięki mikrorachunkowi najważniejsze zobowiązania wobec fiskusa można opłacić w całości na jednym rachunku. Nie ma już zatem konieczności dzielenia przelewów na dwa lub trzy konta, w zależności od rodzaju opłacanego podatku. Ponadto w takim wypadku dochodzi do automatycznego zaksięgowania wpłaconej kwoty w bazie centralnych kart kontowych danego podatnika.

Gdzie można wpłacić inne niż PIT, VAT i CIT podatki?

Zasady opłacania innych niż wyżej wymienione podatki nie uległy żadnym zmianom. W praktyce oznacza to, że w dalszym ciągu powinny one wpływać na wyznaczone do tego konta poszczególnych urzędów skarbowych. Aktualny wykaz kont organów fiskalnych znajduje się w specjalnym wykazie wydanym przez Krajową Administrację Skarbową. W kolejnych latach planuje się wprowadzenie analogicznych zmian w systemie opłacania wspomnianych podatków. Odnosi się to głównie do ceł oraz akcyzy.

Skład numeru mikrorachunku podatkowego

W skład każdego mikrorachunku podatkowego wchodzi szereg 26 znaków, które zawierają kolejno sumę kontrolną, numer rozliczeniowy bankowej jednostki organizacyjnej, a także numer identyfikacji podatkowej, którym może być PESEL lub NIP podatnika. Stosowanie mikrorachunku i jego wcześniejsze wygenerowania nie wiąże się z koniecznością uiszczenia żadnych opłat.

Weryfikacja mikrorachunku podatkowego

Numery indywidualnych kont podatkowych można sprawdzić, logując się w tym celu na stronie internetowej www.podatki.gov.pl. Za hasło dostępu w tym wypadku uznaje się indywidualny numer PESEL lub NIP podatnika. Nie ma znaczenia miejsce sprawdzania rachunku, pora ani urządzenie. Weryfikacji z powodzeniem dokonuje się o każdej porze dnia i nocy za pośrednictwem komputera, smartfonu lub tabletu.

Warto pamiętać w tym względzie o ostrożności. Trzeba mieć bowiem świadomość, że jedynym wiarygodnym źródłem pobierania numerów mikrorachunków podatkowych jest wspomniana strona internetowa. W żadnym wypadku nie należy natomiast korzystać z numerów kont podanych na innych stronach internetowych lub wysłanych za pośrednictwem SMS-a albo poczty elektronicznej. W takim wypadku bowiem najprawdopodobniej mamy do czynienia z próbą wyłudzenia od nas pieniędzy. Podobnie niewiarygodne są również strony, na których żąda się od podatników opłacenia jakiejkolwiek kwoty za rzekome wygenerowanie rachunku. Z założenia bowiem realizacja tej czynności jest bezpłatna.

Nie ma też żadnego wyznaczonego terminu, do którego należy sprawdzić wspomniany numer. Można go wygenerować po nowym roku. W przypadku jego zagubienia lub zapomnienia istnieje możliwość jego ponownej weryfikacji za pomocą wskazanej strony internetowej. Można to czynić wiele razy, bez żadnych narzuconych z góry limitów.

Co zrobić w przypadku braku numeru NIP i PESEL?

Zasadniczo każdy polski podatnik powinien posiadać numery identyfikacyjne w postaci numeru PESEL i/lub NIP. W okresie oczekiwania na jego przyznanie zobowiązania podatkowe opłaca się, wykorzystując w tym celu numer konta podatkowego właściwego urzędu skarbowego. Wszelkie potrzebne w takiej sytuacji dane do opłacenia należności można znaleźć w obowiązującym w nowym roku wykazie numerów kont bankowych organów fiskalnych, wydanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Poza numerami rachunków bankowych dostępne są tam również praktyczne wskazówki na temat opłacania poszczególnych podatków. Ważne jest podanie w tytule przelewu numeru paszportu lub dowodu osobistego, pozwalającego na prawidłową identyfikację podatnika przez urząd skarbowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *