Weryfikacja kontrahenta – wszystko, co musisz wiedzieć

Zawierając transakcję gospodarczą z kontrahentami, zwłaszcza nowymi, warto najpierw dołożyć wszelkich starań, aby odpowiednio zweryfikować dany podmiot gospodarczy. Okazuje się to bardzo istotne w aspekcie minimalizowania ryzyka związanego z możliwą utratą należności z uwagi na nieuczciwość kontrahenta lub jego niewypłacalność. Ryzykiem takim obciążona jest zwykła działalność handlowo-usługowa, w stosunku do …

Rejestracja płatnika VAT – jak to wygląda w teorii i praktyce

Poza podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) lub prawnych (CIT) wielu podatników zobowiązanych jest także do opłacania podatku od towarów i usług, który określa się mianem podatku VAT. Podmioty, które z różnych względów powinny zostać czynnymi podatnikami VAT, zobligowane są do złożenia naczelnikowi konkretnego urzędu skarbowego odpowiedniego zgłoszenia. Dotyczy to …

Kiedy biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za popełnione błędy?

Część przedsiębiorców, zakładając własną działalność gospodarczą, powierza wszelkie sprawy administracyjne biurom rachunkowym, licząc na to, że w ten sposób uchroni się przed różnymi błędami w rozliczeniach. W większości wypadków takie rozwiązanie rzeczywiście przynosi pożądany skutek, a to ze względu na fakt pozostawienia księgowości w rękach prawdziwych profesjonalistów, znających się na …

Co to jest Certyfikat Rezydencji Podatkowej?

W obecnych czasach, w dobie otwartych granic Unii Europejskiej, wielu cudzoziemców podróżuje do innych krajów w celu znalezienia lepiej płatnej pracy. Także w Polsce na co dzień żyje i pracuje duża część obcokrajowców, pochodzących z sąsiednich i nieco bardziej oddalonych od naszych granic krajów. W takiej sytuacji często pojawia się …

Czy faktura VAT musi być podpisana?

Faktury to jeden z najważniejszych dokumentów księgowych. Nie da się bowiem ukryć, że to właśnie za ich pomocą dokumentuje się wykonane transakcje kupna i sprzedaży, potwierdzając tym samym dostarczenie towaru do odbiorcy lub też zrealizowanie na jego rzecz określonej usługi. Stąd też wielu przedsiębiorców wychodzi z założenia, że jak każdy …

Zerowy PIT dla osób poniżej 26 roku życia od 1 sierpnia 2019 roku

Od 1 sierpnia 2019 roku w życie wchodzi nowelizacja ustawy o PIT, która przewiduje zerową stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych, dla osób poniżej 26 roku życia, pracujących na umowie o pracę lub zlecenie. Składki podatkowe od sierpnia do końca roku będą mogły być wypłacane miesięcznie (po złożeniu odpowiedniego oświadczenia …

Dowody w postępowaniu podatkowym, czyli jak się zabezpieczyć?

Zasadnicza istota postępowania podatkowego sprowadza się do ogłoszenia decyzji administracyjnej w konkretnej sprawie o indywidualnym charakterze. Staje się to możliwe zwłaszcza wtedy, gdy organ podatkowy dołoży wszelkich starań w dziedzinie faktycznego wyjaśnienia zaistniałych okoliczności badanej sprawy. Do ustalenia faktów w takim wypadku zwykle niezbędne okazuje się przeprowadzenie postępowania dowodowego. Mając …

Odwołanie od decyzji urzędu skarbowego – co warto wiedzieć?

Urząd skarbowy niemal każdego dnia wydaje różnego rodzaju decyzje. Niekiedy są one zgodne z prawem, a podatnicy nie mają co do nich żadnych uwag czy zastrzeżeń, w pełni zgadzając się z zaistniałym stanem rzeczy. Czasem jednak określone decyzje mogą się im wydać niesprawiedliwe lub błędne, może też zachodzić co do …

Kary zastosowane w umowie zlecenia w praktyce

Przy zawieraniu umów-zlecenie przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy jest możliwe skuteczne zabezpieczenie własnych interesów przed różnymi nieprzewidzianymi zdarzeniami. Ich obawy w szczególności wzbudza realna możliwość wykorzystania przez zleceniodawców zdobytych w trakcie współpracy z firmą informacji odnoszących się na przykład do najnowszych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych. Może również zdarzyć się, że …

Najem okazjonalny – czym jest i kiedy się go stosuje?

Wynajem mieszkania czy innego lokali użytkowego z reguły stanowi jedną z najczęściej stosowanych form użytkowania danej nieruchomości. Forma ta przynosi określone korzyści zarówno podmiotom najmującym, jak i samym najemcom. Ci pierwsi bowiem wciąż pozostają formalnie właścicielami danego mieszkania, równocześnie czerpiąc określone korzyści materialne z tytułu ich udostępniania innym osobom do …