Praca w godzinach nadliczbowych – jak wyliczyć rekompensatę

W większości zawodów liczba przepracowanych w ciągu tygodnia godzin nie przekracza 40, przy czym najczęściej stosuje się ośmiogodzinny dzień pracy. Niekiedy jednak pracodawcy domagają się od swych podwładnych wykonywania obowiązków służbowych w tzw. nadgodzinach, czyli godzinach nadliczbowych.

Potrącenia pracownicze – kiedy można je zastosować

Prawo do pobierania wynagrodzenia za wykonywaną pracę przysługuje każdej osobie zatrudnionej na danym stanowisku pracy. Wysokość tzw., pensji zwykle oscyluje na podobnym poziomie każdego miesiąca, może ona ewentualnie ulec zwiększeniu dzięki rozmaitym premiom oraz nagrodom, wypłacanym jednak okazyjnie, w zależności od zaistniałych okoliczności.

Mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca – kim są?

W polskiej rzeczywistości rynkowej funkcjonuje wiele firm. Różnią się one między sobą nie tylko profilem czy też rodzajem działalności, ale także wielkością. Z reguły pod tym względem wyodrębnia się mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, jak również największe firmy, które jednak stanowią jedynie znikomy procent wszystkich podmiotów działających na rynku przemysłowym.