Kiedy należy rozliczyć podatek VAT/dochodowy (kwartalnie)?

Obecnie z rozliczenia kwartalnego VAT lub zaliczek na podatek dochodowy, mogą korzystać tylko mali podatnicy. Ci podatnicy mają nieco mniej obowiązków odnośnie pilnowania terminów składania dokumentów, czy regulowania płatności wobec US. Jednakże i tak muszą wiedzieć jakie są terminy uregulowania wszystkich zobowiązań kwartalnych. To ważne!

Czy dokonuje się zaokrągleń w rejestrach VAT i deklaracjach?

Zgodnie z ustawą o VAT przedsiębiorcy, którzy wystawiają oraz otrzymują jakiekolwiek faktury sprzedażowe i zakupowe, są zmuszeni do prowadzenia rejestrów sprzedaży i zakupów VAT. W związku z powyższym kwoty jakie ujmowane są na fakturach zaokrągla się do pełnych groszy. Co oznacza, że kwoty te pojawią się w ewidencjach podatku VAT również …

Co to jest ewidencja środków trwałych?

W ewidencji ŚT (Środków Trwałych) i WNiP (Wartości Niematerialnych i Prawnych) rejestrowane są środki trwałe (oraz WNiP), których wartość przekracza 3500 zł netto – dla czynnych podatników VAT oraz 3500 zł brutto – dla podatników zwolnionych. Przy czym należy podkreślić, że okres użytkowania ww. środków trwałych przekracza rok.