Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

15% ryczałtu na usługi – kto może skorzystać z tej formy opodatkowania?

15% ryczałtu na usługi – kto może skorzystać z tej formy opodatkowania?

Wykonywanie niektórych rodzajów działalności daje możliwość użycia prostych form opodatkowania. Jedną z nich jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, często stosowany przez przedstawicieli tak zwanych wolnych zawodów. W ich wypadku standardowa stawka podatku wynosi 17%. Co ciekawe, w niektórych wypadkach możliwe jest również jej obniżenie do 15%. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikowi zagadnień, związanych z możliwością zastosowania każdej z nich.

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podstawę, od której naliczana jest należność wobec organu podatkowego, stanowi sam przychód danej firmy. W praktyce możliwe jest jej zmniejszenie jedynie o odliczenia. Nie można natomiast uwzględnić kosztów uzyskania przychodu, co niewątpliwie upraszcza procedurę obliczania wysokości zobowiązań podatkowych. Warto mieć przy tym na uwadze fakt, że rozliczenie w takiej formie rodzi również pewne ograniczenia. Należy od nich przykładowo brak możliwości rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Nie ma również możliwości odliczenia od podatku, rozliczanego w takiej formie, ulgi na dziecko.

Kiedy można zastosować opodatkowanie ryczałem od przychodów ewidencjonowanych?

Możliwość zastosowania opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest ograniczona do osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek o charakterze osobowym (spółka cywilna, spółka jawna) i przedsiębiorstwa w spadku. Dodatkowym warunkiem jest to, by podmiot taki nie osiągnął przychodów w kwocie wyższej od 2 milionów euro w poprzednim roku podatkowym. W przypadku osób, prowadzących jednocześnie działalność indywidualnie oraz w ramach jednej z wymienionych wyżej spółek – limit ten odnosi się odrębnie do każdej z tych działalności.

Z opodatkowania w takiej formie nie mogą skorzystać osoby, które prowadzą działalność w niektórych branżach (przykładem może być handel częściami samochodowymi) oraz te, które w tym samym roku podatkowym opłacają podatek w formie karty podatkowej. Z dobrodziejstw tej formy opodatkowania wyłączone są też podmioty, które korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego, osoby, wykonujące usługi na rzecz swojego byłego pracodawcy oraz przedsiębiorstwa w reorganizacji.

Opodatkowanie ryczałtem 17% i 15%

Wśród osób, które mogą skorzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 17% znajdują się przede wszystkim przedsiębiorcy, wykonujący wolne zawody. Ich katalog jest ściśle zdefiniowany przez ustawodawcę, według którego do ich grona należą:

 • tłumacze;
 • adwokaci;
 • notariusze;
 • radcy prawni;
 • biegli rewidenci i księgowi;
 • agenci ubezpieczeniowi, brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni, agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające;
 • doradcy podatkowi;
 • doradców restrukturyzacyjni;
 • maklerzy papierów wartościowych;
 • doradcy inwestycyjni;
 • agenci firm inwestycyjnych;
 • rzecznicy patentowych.

Warunkiem zaliczenia do wolnych zawodów jest uzyskiwanie dochodów w wymienionych branżach osobiście, to jest bez zatrudniania na podstawie umowy o dzieło, umowy-zlecenie lub umowy o pracę innych osób, związanych z istotą wykonywanego zawodu.

Według interpretacji Krajowej Izby Skarbowej, w wypadku zaistnienia przesłanek, takich jak zatrudnienie przez przedsiębiorcę osoby fizycznej, której działania będą związane z istotą wykonywania danego zawodu, istnieje możliwość opodatkowania podmiotu gospodarczego podatkiem ryczałtowym w według stawki 15%. Należy wnioskować, że podobnie należy odnosić się do wykonywania działalności w ramach działalności ubezpieczeniowej i finansowej, doradztwa podatkowego i usług rachunkowo-księgowych. Ustawodawca zastrzegł możliwość ich opodatkowania według stawki 15%, jeżeli nie jest ona wykonywana w ramach wolnych zawodów. 

Stawka ta ma również zastosowanie w wypadku działalności, wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Katalog uwzględnionych tam dziedzin jest niezwykle szeroki. Można wśród nich wymienić przykładowo:

 • reprodukcję komputerowych nośników informacji;
 • usługi, związane ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (na przykład adresowych, telefonicznych);
 • usługi, związane z reklamą oraz badaniami rynkowymi;
 • usługi, związane z działalnością sportową, rekreacyjną oraz rozrywkową;
 • tłumaczenia pisemne oraz ustne;
 • usługi, związanych z zatrudnieniem;
 • usługi, związanych z obsługą nieruchomości, świadczone na zlecenie;
 • działalność, prowadzoną przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych;
 • usługi detektywistyczne i ochroniarskie, z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem.

Źródła:

 1. https://www.pit.pl/aktualnosci/15-proc-ryczalt-na-uslugi-ksiegowe-i-prawne-kto-i-kiedy-moze-z-niego-skorzystac-interpretacja-1007010 (dostęp z dnia 29.06.2022 r.)
 2. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00263 (dostęp z dnia 30.06.2022 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *