Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Usuwanie następstw wadliwie wykonanej pracy

Usuwanie następstw wadliwie wykonanej pracy

Od pracowników zazwyczaj wymaga się, aby zleconą im przez pracodawcę pracę wykonywali z należytą sumiennością oraz dokładnością. Jeśli nie dopełnią oni tego obowiązku, pracodawca może wyciągnąć określone konsekwencje wobec niezdyscyplinowanego podwładnego, który dopuścił się wspomnianego przewinienia. Zwykle określone sankcje sprowadzają się albo do obniżenia podwładnemu wynagrodzenia, albo do zaniechania jego wypłacenia. Zwykle także od podwładnego oczekuje się usunięcia skutków wadliwie wykonanej pracy. Czasem może też dojść do dyscyplinarnego zwolnienia z pracy. Warto dowiedzieć się wszystkiego na temat usuwania następstw wadliwie wykonanej pracy. Jak to wygląda w praktyce? Kiedy można zażądać od pracownika bezpłatnego skorygowania wykonanego projektu? Wszystkie te zagadnienia zostaną poruszone w niniejszym artykule.

Zawsze trzeba znaleźć winnego

Co do zasady, nie można karać całego zespołu pracowniczego za błąd jednej osoby. W tym przypadku nie stosuje się bowiem tzw. odpowiedzialności zbiorowej. Należy jasno wykazać, że wady w zrealizowanej pracy odpowiada konkretna osoba. Zgodnie z obowiązującym prawem pracy nie jest natomiast dopuszczalne wskazanie przez pracodawcę całej brygady jako winnej zaistniałej sytuacji.

W przypadku, gdy nie uda się ustalić osoby odpowiedzialnej za popełnione błędy, sankcje w postaci obniżenia wynagrodzenia bądź też zaniechania jego wypłaty nie mogą być zastosowane. Warto też pamiętać o tym, że obniżenie wynagrodzenia za wadliwie wykonaną pracę nie jest równoznaczne z potrąceniem z pensji. To drugie rozwiązanie jest bowiem możliwe tylko za pisemną zgodą pracownika lub na podstawie orzeczonego wyroku sądowego.

Odmowa wypłacenia pensji albo usunięcie wad – decyzja należy do pracodawcy

Zasadniczo o wadliwości produktu bądź usługi można mówić wówczas, gdy okażą się one bezwartościowe albo nieprzydatne dla kontrahenta zlecającego wykonanie konkretnego zamówienia. W takiej sytuacji pracodawca ma dwa wyjścia – może albo odmówić wypłacenia pracownikowi pensji w ustalonej wcześniej wysokości (względnie je obniżyć), albo zażądać od pracownika szybkiego usunięcia wad towaru bez wypłacania pensji za czas naprawy. Zazwyczaj na decyzję pracodawcy w tej sprawie wpływa fakt ewentualnej możliwości naprawienia szkody. Jeśli jest to niemożliwe, w takiej sytuacji nie wypłaca się pracownikowi wynagrodzenia.

Warto pamiętać o tym, że ewentualnego naprawienia szkody można wymagać tylko od osoby, która nadal pozostaje w zatrudnieniu z pracodawcą. Nie da się natomiast oczekiwać tego od osoby, która została zwolniona. Jednostka ta nie jest już bowiem podwładnym firmy, a zatem nie stosuje się wobec niej żadnych przepisów prawa pracy. Co więcej, nie można też uzależniać wydania świadectwa pracy od naprawienia wad danego produktu.

Odmowa wypłaty wynagrodzenia czy jego obniżenie?

Zasadniczo obniżenie wynagrodzenia jest możliwe wówczas gdy wykonany towar jest wadliwy, ale mimo tego nadaje się on jeszcze do sprzedaży, po promocyjnej cenie. Nie trzeba natomiast wypłacać wynagrodzenia za produkt, który nie nadaje się do sprzedaży (a zatem pracodawca nie zarobi nic na jego rozprowadzeniu.

Co istotne, oprócz winy podwładnego za zaistniałą sytuację, należy również wykazać związek przyczynowo-skutkowy między postępowaniem pracownika a wadliwością przekazanego przez niego projektu. Wina danej osoby może mieć zarówno charakter umyślny, jak i nieumyślny. Odpowiedzialność za wadliwy towar bądź usługę przypisuje się podwładnemu wówczas, gdy poświęcił on na wykonanie projektu zbyt małą ilość czasu bądź też nie przejawiał on większej chęci do jej wykonania. Z taką sytuacją mamy do czynienia także wówczas, gdy świadomie używał on wadliwych narzędzi prowadzących do powstania defektów danego towaru albo wtedy, gdy co prawda nie wiedział, ale mógł z łatwością sprawdzić ten fakt.

Jeśli jednak pracownik jest nadmiernie obciążony obowiązkami albo nie zapewniono mu odpowiednich narzędzi pracy lub też pracował według niepoprawnie sformułowanych instrukcji, w takim przypadku nie można mówić ani o winie podwładnego, ani o konieczności jego ukarania czy to obniżeniem bądź zaniechaniem wypłaty wynagrodzenia, czy też nakazaniem mu nieodpłatnego usunięcia wad.

Co istotne, raz zaakceptowana przez pracodawcę praca nie może później zostać odrzucona ze względu na niską jakość.

Czas usuwania wad projektowych a czas pracy

Właściwie nie jest jednoznaczne, czy czas usuwania wad wykonanej pracy jest równoznaczny z normalnym czasem pracy, czy też nie. Część znawców literatury przedmiotu wskazuje na tożsamość obu okresów. Inni natomiast, w tym także sędziowie Sądu Najwyższego w wydawanych wyrokach, podkreślają, że nie jest to czas pracy (a zatem pracownikowi nie przysługuje wówczas prawo do otrzymania normalnego wynagrodzenia). Co więcej, nawet jeśli pracownik wykonuje poprawki poza godzinami swojej pracy, nie można tego uznać za nadgodziny. Mimo wszystko czas naprawiania wad warto jednak uwzględnić w firmowych ewidencjach, kwalifikując go jako niepłatny czas pracy.

Źródła:

  1. https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/rozliczanie_wynagrodzen/635048,Wynagrodzenie-za-czas-poprawiania-wadliwie-wykonanej-pracy.html (dostęp z dnia 13.02.2022 r.)
  2. https://www.prawo.pl/kadry/czy-pozostawanie-pracownika-po-godzinach-pracy-w-zakladzie-w-celu-naprawy-uszkodzonego-towaru-jest-mozliwe-bez-wyplacenia-mu-dodatku-za-nadgodziny,188045.html (dostęp z dnia 15.02.2022 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *