Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Ile wynosi koszt zatrudnienia pracownika – umowa o pracę i o dzieło

Ile wynosi koszt zatrudnienia pracownika – umowa o pracę i o dzieło

Koszty zatrudnienia pracowników stanowią jeden z najważniejszych wydatków dla każdego przedsiębiorcy. Ich wysokość zależy od szeregu różnych czynników, do których można zaliczyć przede wszystkim indywidualne wynagrodzenie danej osoby, a także formę jej zatrudnienia. Wiele zależy również od minimalnej płacy określonej na dany rok. Trzeba mieć świadomość, że z biegiem lat stawki minimalnego wynagrodzenia systematycznie wzrastają. To oznacza, że zatrudnianie pracowników staje się coraz bardziej kosztowne dla pracodawców. Warto dowiedzieć się, jaki jest całkowity koszt zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę oraz o dzieło w 2022 roku. W tym celu należy przeczytać niniejszy artykuł.

Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę – ile to kosztuje?

W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę trzeba liczyć się z kosztami wynikającymi z konieczności potrącenia składek ZUS w określonej wysokości. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne są potrącane z wynagrodzenia pracownika; w części jednak także pracodawca musi je opłacić z własnego budżetu. To oznacza, że całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę składa się zarówno z wynagrodzenia brutto, jak i ze składek ZUS, które obciążają budżet pracodawcy.

Pokrywane przez pracodawcę składki wynoszą kolejno: 9,76% na ubezpieczenia emerytalne, 6,50% na składkę rentową, 2,45% na Fundusz Pracy, 0,1% na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 1,67% na ubezpieczenie wypadkowe. Oznacza to, że pracodawca musi w sumie dołożyć około 20,48% wynagrodzenia brutto dla każdej osoby zatrudnionej na etacie.

Pracownikowi od wynagrodzenia brutto odprowadza się składki emerytalne w wysokości 9,76%, rentowe 1,5%, chorobowe 2,45% oraz zdrowotne w wysokości 9%.

Koszt zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w 2022 roku

W 2022 roku minimalne wynagrodzenie brutto zostało podwyższone do kwoty 3010 zł. Osoby zatrudnione na pełen etat, które otrzymują minimalną pensję, kosztują przedsiębiorcę 616,46 zł. Na kwotę tę składa się kolejno ubezpieczenie emerytalne 293,78 zł, rentowe 195,50 zł, wypadkowe 50,27 zł, FP 73,75 zł oraz FGŚP 3,01 zł. Zakładając, że pracownik pobiera samo wynagrodzenie bez żadnych dodatków czy premii koszt pracodawcy wynosi 3626,46 zł.

Warto mieć świadomość, że w zeszłym roku wynagrodzenie pracownicze w minimalnej kwocie wynosiło 2800 zł brutto. Wszystkie pozostałe składki wynosiły łącznie 573,44 zł. Łącznie zatem koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę na pełen etat wynosił 3 373,44 zł. Można zatem stwierdzić, że koszty zatrudnienia pracowników wzrosły o 253,02 zł.

Inne koszty zatrudnienia pracownika

Wynagrodzenie pracownicze jest jednym z najważniejszych, ale wcale nie jedynym kosztem zatrudnienia pracowników, z którym musi się liczyć dany przedsiębiorca. Trzeba bowiem pamiętać również o innych wydatkach ponoszonych z tego tytułu. Dotyczy to przede wszystkim konieczności regularnego przeprowadzania badań lekarskich (kontrolnych, wstępnych i okresowych) oraz szkoleń BHP, wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez pierwsze 33 dni choroby (14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50 lat), jak również opłacenia urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy.

Dodatkowo trzeba też liczyć się z koniecznością opłacenia godzin nadliczbowych i dodatków za pracę w godzinie nocnej, jak również z zapłatą pracownikowi za czas gotowości do pracy w sytuacji, gdy wykonywanie obowiązków służbowych nie może być kontynuowane z powodów niezawinionych przez pracownika. Istotne przy planowaniu kosztów pracowniczych jest również uwzględnienie wydatków na prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej.

Zasady wypłacania wynagrodzenia pracownikom

Wynagrodzenie pracownikom należy wypłacać co najmniej raz w miesiącu w stałym i ustalonym z góry terminie, na przykład w pierwszym albo ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracownika o terminie otrzymywania pensji nie później niż 7 dni po obustronnym podpisaniu umowy o pracę na czas określony bądź nieokreślony. Jeśli w danej firmie nie obowiązuje żaden regulamin pracy, w takim przypadku trzeba powiadomić pracownika również o miejscu, terminie oraz czasie wypłaty wynagrodzenia. W większości przypadków pensja jest płatna z dołu, czyli po wykonaniu określonej pracy.

W przypadku, gdy ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia przypada w dniu wolnym od pracy, należne pieniądze należy wypłacić w dniu poprzedzającym ten termin. W przypadku, gdy ustalenie wysokości wynagrodzenia jest bardziej skomplikowane, można przedłużyć termin wypłaty wynagrodzenia do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Koszty zatrudnienia na umowę o dzieło

Umowa o dzieło nie podlega oskładkowaniu. To oznacza, że nie ma konieczności opłacania od niej żadnych składek. To oznacza, że pracodawca jest zobowiązany wyłącznie do opłacenia konkretnego wynagrodzenia od podpisanej umowy. Ubezpieczeniu podlegają jedynie umowy o dzieło podpisane z własnym pracownikiem, zatrudnionym na umowę o pracę.

Źródła:

  1. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0083 (dostęp z dnia 19.02.2022 r.)
  2. https://faktoria.pl/porada/koszty-pracodawcy (dostęp z dnia 20.02.2022 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *