Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Ulga na start dla przedsiębiorców – co warto wiedzieć?

Na konstytucję Biznesu składa się między innymi Prawo przedsiębiorców wprowadzone 6. marca 2018 r., które to reguluje zasady związane z działalnością gospodarczą i ma na celu pomóc początkującym przedsiębiorcom. Ustawa ta zawiera między innymi „Ulgę na start”, która to zostanie opisana w poniższym artykule.

Regulacje Prawne

Dz.U.2018.0.646 - Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
Art. 18. Pr. Przedsiębiorców
Wyłączenie z podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym

1. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.
2. Przedsiębiorca może zrezygnować z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorców spełniających warunki określone w art. 5a podległość ubezpieczeniu społecznemu rolnika rozpoczynającego pozarolniczą działalność gospodarczą ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650).

Spełniając warunki wymienione w wyżej przedstawieniowej ustawie, przedsiębiorca może skorzystać z prawa do zwolnienia z opłacania obowiązkowych ubezpieczeń w okresie 6. miesięcy od dnia założenia działalności gospodarczej. Jednak, należy mieć na uwadze, że mowa tu o ubezpieczeniach wyłącznie społecznych, zatem kwestia składek zdrowotnych zostaje bez zmian – należy je opłacać. Ponadto, zwróćmy uwagę na to, że z ulgi tej nie mogą skorzystać Ci przedsiębiorcy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznym rolników na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dn. 20.12.1990r.

Warto też zwrócić uwagę na to, że ulga nie jest obowiązkowa, więc jeśli dany przedsiębiorca spełniający warunki do skorzystania z prawa do ulgi , postanowi z niej zrezygnować, nic nie stoi na przeszkodzie by w dowolnym momencie tego dokonał, tak jak i od samego początku otwarcia działalności gospodarczej może z tego prawa nie skorzystać.

Co po upływie 6-ciu miesięcy?

Po upływie 6. miesięcy korzystania z ulgi, przedsiębiorca może dalej prowadzić działalność, korzystając z prawa do tzw. małego ZUS-u, przez okres kolejnych 24. miesięcy.

Korzystając z małego ZUS-u, podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i ewentualnie dobrowolne ubezpieczenie chorobowe może stanowić kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Warto zwrócić uwagę, na to, że korzystając z nowych preferencji wprowadzonych przez rząd, łączny okres „ulg” może trwać aż 30 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *