Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Stawki opodatkowania na ryczałcie

Stawki opodatkowania na ryczałcie

W 2022 roku wprowadzono szereg zmian w prawie podatkowym. Było to związane z wprowadzeniem w życie tzw. Polskiego Ładu. Znaczące modyfikacje swym zasięgiem objęły nie tylko osoby rozliczające się w oparciu o tzw. skalę podatkową. Także podatnicy, którzy wybrali formę ryczałtu muszą liczyć się z koniecznością uwzględnienia przy obliczaniu konkretnych stawek nowych zasad. Co istotne, dotyczy to zarówno samych przedsiębiorców, jak i osób, które uzyskują dodatkowe dochody, na przykład z tytułu najmu prywatnego. Warto zatem dowiedzieć się, w jaki sposób obliczany jest ryczałt ewidencjonowany od 2022 roku oraz czy nowe regulacje prawne w ostatecznym rozrachunku rzeczywiście są korzystne dla podatników. Tego typu kwestie rozważymy w niniejszym artykule.

Ryczałt ewidencjonowany – zmiany w Polskim Ładzie

Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym dotyczy głównie przedstawicieli tzw. wolnych zawodów. Od 2022 roku zmieniła się jednak definicja, a co za tym idzie również katalog tego typu profesji. Obecnie za wolne zawody uznaje się tylko pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście.

Obecnie w wykazie przedstawicieli tych profesji brak jest na przykład inżynierów budownictwa, architektów, medyków oraz nauczycieli-korepetytorów. Zgodnie z nowymi regulacjami zlikwidowano podział usług na świadczone osobiście i przy wsparciu osób trzecich, poszerzono grupę podatników upoważnionych do skorzystania z nowych przywilejów. Co więcej, wprowadzono również dwie nowe stawki w wysokości 14 oraz 12 procent. Warto przy tym mieć świadomość, że ryczałt dotyczy wyłącznie przychodów, nie bierze się w jego przypadku natomiast pod uwagę wydatków ponoszonych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Najniższe stawki ryczałtu

Stawki poniżej 10 procent plasują się na poziomie kolejno: 2 procent, 3 procent, 5,5 procent, 8,5 procent oraz 10 procent. Dwuprocentową stawką ryczałtu obłożono sprzedaż produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego przetworzone w inny sposób niż przemysłowy. Stawka 3 procent odnosi się do działalności handlowej, gastronomicznej (z wyjątkiem sprzedaży alkoholu), usług powiązanych z produkcją zwierzęcą. Dotyczy ona także sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów (z wyłączeniem sprzedaży konserw i prezerw z tych artykułów). Stawkę 3 procent stosuje się także wówczas, gdy doszło do odpłatnego zbycia dóbr ruchomych, wchodzących w skład firmowego majątku przed upływem sześciu lat od wycofania z działalności gospodarczej tego składnika.

Podobnie rzecz ma się także z odpłatnym zbyciem ruchomych składników, które wchodzą w skład majątku przedsiębiorstwa w spadku.

Stawkę 5,5% odnosi się do odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia, a także działalności wytwórczej, przewozów ładunków samochodami o ładowności powyżej 2 ton, a także robót budowlanych. Dotyczy to także prowizji uzyskanych z tytułu sprzedaży biletów miejskich, znaczków pocztowych, kart magnetycznych i żetonów.

Stawkę 8,5% wykorzystuje się przy szeregu rozmaitych działalności. Dotyczy to m.in. świadczenia usług edukacyjnych, działalności bibliotek, muzeów, archiwów, działalności usługowej (także w zakresie sprzedaży alkoholu powyżej 1,5%), sprzedaży komisowej i kolportażu prasy oraz wytwarzania określonych dóbr z surowców przekazanych przez klienta. Z tej stawki mogą także skorzystać osoby prywatne i przedsiębiorcy, których roczne przychody nie przekraczają 100 tys. zł, a zajmują się oni m.in. usługami hotelarskimi, wynajmowaniem i obsługą nieruchomości, jak również wybranych dóbr ruchomych, a także świadczeniem usług z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych.

10-procentowa stawka ryczałtu odnosi się do usług dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, jak również odpłatnego zbywania praw majątkowych i nieruchomości będących środkami ujętymi w wykazie środków trwałych, a także tymi nieujętymi w wykazach ze względu na przewidywany krótki czas użytkowania, jak również składnikami majątku o niższej wartości niż 1500 zł oraz składnikami majątku przedsiębiorstwa w spadku.

Stawki wyższe niż 10 procent

Stawki 17% dotyczą przedstawicieli wolnych zawodów (m. in. prawniczych, księgowych, agentów i brokerów ubezpieczeniowych, maklerów giełdowych, rzeczników patentowych itp.

15-procentowa stawka odnosi się do przychodów z tytułu świadczenia przychodów ze sprzedaży hurtowej, pośrednictwa w sprzedaży motocykli, reprodukcji komputerowych nośników informacji, a także nabywaniem praw do różnych książek, czasopism, ulotek, broszur itp., dotyczy to także m.in. usług reklamowych, fotograficznych, tłumaczeń, agencji pracy itp.

14-procentowa stawka jest stosowana wobec usług medycznych, architektonicznych i inżynierskich, a także specjalistycznego projektowania.

Stawka 12 procent dotyczy przychodów ze świadczenia usług dotyczących wydawania pakietów gier komputerowych oraz oprogramowania systemowego i użytkowego. To samo odnosi się także do prac związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi, doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego itp.

Źródła:

  1. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00263 (dostęp z dnia 07.04.2022 r.)
  2. https://www.money.pl/podatki/ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych-2022-limity-i-stawki-6731615698811616a.html (dostęp z dnia 11.04.2022 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *