Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Czym jest i jak działa ulga dla klasy średniej?

Czym jest i jak działa ulga dla klasy średniej?

Wraz ze zmianami wprowadzonymi w ramach tzw. Polskiego Ładu pojawiło się wiele nowych przywilejów. Duża część osób, które one dotyczą nie do końca jednak zdaje sobie sprawę z tego, jak działają tego typu środki oraz jakie korzyści w ostatecznym rozrachunku mogą one im przynieść. Jednym z takich przywilejów jest niewątpliwie niewystępująca wcześniej w polskim prawie podatkowym ulga dla klasy średniej. Zgodnie z założeniem ustawodawcy, powinna ona zmniejszyć nieco obciążenia podatkowe ciążące na osobach fizycznych, pracujących w różnych firmach, którzy w skali miesięcznej osiągają dochody mieszczące się w przedziale od 6 do 11 tys. zł. Warto dowiedzieć się, czym jest ulga dla klasy średniej oraz z jakimi korzyściami dla uprawnionych podatników się ona wiąże.

Czym jest ulga dla klasy średniej?

Ulgą dla klasy średniej nazywa się prawo do odliczenia od dochodu pracownika kwoty ustalonej indywidualnie w oparciu o wysokość osiągniętych w danym miesiącu dochodów. Rozwiązanie to wprowadzono w życie po to, aby podatnicy, którzy stanowią klasę średnią nie stracili zbyt dużo na wdrożonej od początku roku reformie podatkowej.

Z ulgi dla klasy średniej mogą korzystać przedsiębiorcy, których miesięczne wynagrodzenie oscyluje na poziomie od 5701 do 11 141 zł. Trzeba jednak przy tym pamiętać o konieczności zsumowania wszystkich przychodów, które podlegają opodatkowaniu w danym miesiącu. Do obowiązków pracodawcy należy ustalenie prawa do pobierania wspomnianej ulgi przez każdego zatrudnianego pracownika z osobna. W szczególności dotyczy to tych zatrudnionych, których roczna suma wypłaconych przychodów oscyluje na poziomie około 133 692 zł rocznie. W przypadku przekroczenia wspomnianego limitu bowiem trzeba zwrócić otrzymaną ulgę w trakcie rocznego rozliczenia. To samo dotyczy także pracowników, którzy nie przekroczyli dolnego limitu w wysokości 68 412 zł.

Ulga dla klasy średniej – dla kogo jest korzystna?

Z ulgi dla klasy średniej korzystają osoby, których miesięczne dochody oscylują na poziomie od 5701 do 11 141 zł, co w skali rocznej oznacza przychody na poziomie od 68 412 do 133 692 zł. Pracodawca powinien jednak pamiętać także o tym, że wspomniane przywileje można zastosować tylko wobec pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony. Dotyczy to również pracowników wykonujących swoje obowiązki służbowe w oparciu o stosunek służbowy, jak również stosowne umowy dotyczące pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy. Ulga dla klasy średniej jest też dostępna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pod warunkiem, że rozliczają się one z fiskusem na zasadach ogólnych.

Z ulgi mogą korzystać tylko osoby, które mieszczą się we wspomnianych limitach. Jakiekolwiek przekroczenie – czy to górnego, czy też dolnego progu – naturalną koleją rzeczy prawo do korzystania z ulgi dla klasy średniej zostaje automatycznie zniesione. Dotyczy to głównie pracowników, u których nastąpił wzrost wynagrodzenia, np. w wyniku awansu albo stracili oni pracę bądź też w ciągu roku korzystali z rozmaitych urlopów, np. macierzyńskiego.

Według zapowiedzi premiera, do ulgi od lutego 2022 włączono także emerytów i rencistów pobierających świadczenia w wysokości do 12 800 zł. Osoby zarabiające taką samą kwotę, które stwierdzą, że nowe rozwiązania podatkowe nie są dla nich korzystne, mogą domagać się od państwa zapłaty rekompensaty.

Sposoby obliczania ulgi dla klasy średniej

ulgę dla klasy średniej oblicza się w różny sposób, w zależności od tego, czy pod uwagę zostaną wzięte przychody roczne, czy też miesięczne. W pierwszym przypadku dla dochodów na poziomie od 68 412 zł do 102 588 zł stosuje się wzór: [kwota przychodów x 6,68% – 4566]/0,17. Dla nieco wyższych przychodów do limitu 133 692 zł wzór wygląda następująco: [kwota przychodów x -7,35% + 9 829 zł]/0,17.

Dla miesięcznych przychodów wspomniane wzory wyglądają tak: od 5701 do 8849 zł: [kwota przychodów x 6,68% – 380,50]/0,17; od 8849 do 11141 zł: [kwota przychodów x -7,35% + 819,08]/0,17. Obliczanie wysokości ulgi nie jest zbyt skomplikowane w sytuacji, gdy pracownik otrzymuje jedną stałą wypłatę. Zupełnie inaczej rzecz ma się natomiast w sytuacji, gdy danej osoby dotyczy kilka źródeł finansowania. Wówczas pracodawca przy obliczaniu wysokości należnego świadczenia musi wziąć pod uwagę wszystkie wypłaty, dodatkowe premie, nagrody otrzymane w danym miesiącu, a także nieodpłatne świadczenia.

Ulgi podatkowe dla klasy średniej odnoszą się jedynie do dochodów osiąganych z tytułu pracy. Nie można zatem uwzględniać w ich ramach np. pieniędzy pochodzących z wynajmu mieszkania, zasiłków czy też umów o dzieło.

Od czego odlicza się ulgę dla klasy średniej?

Co do zasady, ulgę dla klasy średniej odlicza się nie od wysokości podatku, ale podstawy opodatkowania. To oznacza, że rocznie podatnik na uldze od klasy średniej może zyskać od kilku do około 2000 zł oszczędności. Jest to świadczenie przysługujące uprawnionym osobom automatycznie. Można jednak z niego dobrowolnie zrezygnować.

AKTUALIZACJA! (stan na 04.04.2022 r.) Ministerstwo Finansów ponownie zapowiedziało zmiany w Polskim Ładzie. Ulga dla klasy średniej może ulec zmiennie jeszcze w 2022 roku.

Źródła:

  1. https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/pit/5400193,Ulga-dla-klasy-sredniej-jak-z-niej-skorzystac.html (dostęp z dnia 04.04.2022 r.)
  2. https://www.e-pity.pl/polski-lad/ulga-dla-klasy-sredniej/ (03.04.2021 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *