Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Stawka 0% VAT w eksporcie towarów

Stawka 0% VAT w eksporcie towarów

Eksportem towarów jest potwierdzona przez właściwy organ celny dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium UE. Taka dostawa może być realizowana przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz (eksport pośredni).

Eksport

Eksport bezpośredni, występuje w momencie gdy eksporter sam dokonuje wywozu towaru z Polski poza terytorium UE, dokumenty eksportowe wystawione są na niego, jako na osobę zgłaszającą towar do odprawy celnej.

Eksport pośredni natomiast ma miejsce jeśli wywóz towaru z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty Europejskiej dokonywany jest przez nabywcę z siedzibą poza terytorium kraju (Polski) lub, gdy wywóz wykonywany jest na rzecz nabywcy.

Eksport towarów oczywiście podlega opodatkowaniu VAT, jednak po spełnieniu określonych warunków do sprzedaży eksportowej możesz zastosować stawkę 0%. Warunkiem zastosowania zerowej składki jest otrzymanie (przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy) dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Należy więc zgromadzić odpowiednie dokumenty potwierdzające wywóz towaru. Ustawa o VAT nie przewiduje zamkniętego katalogu dokumentów potwierdzających wywóz towaru.

Katalog dokumentów wywozowych został określony w art. 41 ust. 6a ustawy o VAT, w którym zostały wymienione:

1) dokument w formie elektronicznej (komunikat IE-599), otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu;

2) dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;

3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej (dokument celny SAD) złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny.

Jednocześnie warto podkreślić, że dokumentem potwierdzającym rozpoczęcie procedury wywozu jest komunikat IE-529.

Istotne, aby dokument, na który powołuje się podatnik, był wiarygodny, a więc miał postać oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Dokument taki musi również pozwalać na identyfikację wywiezionego towaru w taki sposób, aby możliwe było bez żadnych wątpliwości stwierdzenie, że dotyczy tego samego towaru, który został zgłoszony do procedury wywozu (wyrok NSA z 9 maja 2017 r., I GSK 975/15).

Warto zwrócić uwagę, że jeśli przed upływem terminu złożenia deklaracji za miesiąc, w którym dokonana została sprzedaż eksportowa, podatnik nie otrzyma dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium UE – nie wykazuje eksportu w danym okresie rozliczeniowym. Dodatkowo jeśli dokument ten nie wpłynie do podatnika również przed upływem terminu do złożenia deklaracji za kolejny miesiąc, to podatnik zobowiązany jest do wykazania dokonanej sprzedaży jako sprzedaży krajowej w rozliczeniu za ten drugi miesiąc (czyli z odpowiednią stawką VAT) i powinien w związku z tym zapłacić podatek.

Natomiast jeśli podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE w terminie późniejszym, może dokonać korekty podatku należnego za okres, w którym go otrzymał. Korekty tej dokonuje się na bieżąco i nie trzeba korygować deklaracji, w której wykazana została dostawa jako sprzedaż krajowa.

Dłuższy termin wywozu

Warto pamiętać, iż warunkiem stosowania stawki 0% na podstawie art. 41 ust. 9a ustawy o VAT jest, aby wywóz towarów nastąpił w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzyma zapłatę. Niekiedy jednak wywóz towarów może (bez utraty prawa do zastosowania stawki 0%) nastąpić później. Jest tak (art. 41 ust. 9b ustawy o VAT) pod warunkiem, że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.

Przepis ten jest bardzo ogólny, a w konsekwencji ocena czy warunek ten jest spełniony może być dokonywana w oparciu o różne dokumenty.

Powstanie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy przy eksporcie towarów powstaje na zasadach ogólnych, czyli:

  • w dacie dokonania dostawy towaru, lub
  • w dacie otrzymania zaliczki jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru podatnik otrzymał całość lub część zapłaty.

Źródła:

1. https://lexplay.pl/artykul/Prawo-Podatkowe/Eksport-bezposredni-a-stawka-VAT-0 (dostęp z dnia 21.09.2020 r.)

2. https://www.podatki.biz/artykuly/4_15010.htm (dostęp z dnia 22.09.2020 r.)

3. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/vat-w-handlu-zagranicznym/jak-rozliczac-vat-przy-eksporcie (dostęp z dnia 21.09.2020 r.)

4. https://www.rp.pl/VAT/302189982-Jak-potwierdzic-eksport-aby-skorzystac-z-zerowej-stawki-VAT.html (dostęp z dnia 18.09.2020 r.)

5. http://www.stawkivat.pl/artykul,17702,udokumentowanie-eksportu-towarow-w-celu-zastosowania-stawki-0.html (dostęp z dnia 18.09.2020 r.)

6. https://www.pit.pl/aktualnosci/eksport-towarow-dokumenty-uprawniajace-do-zastosowania-zerowej-stawki-vat-954089 (dostęp z dnia 22.09.2020 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *