Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Podatek liniowy – co warto wiedzieć ?

Podatek liniowy – co warto wiedzieć ?

Każdy z przedsiębiorców zakładając działalność, ma prawo do wyboru formy opodatkowania. Formę opodatkowania należy określić w formularzu wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEiDG – 1), przedsiębiorca wybiera, w jaki sposób będzie opodatkowywać swój dochód. Jedną z dostępnych form opodatkowania jest m.in. podatek liniowy, który posiada wiele korzyści, ale wiąże się również z kilkoma obostrzeniami. Ewidencjonowanie przychodów z działalności oraz kosztów uzyskania przychodu należy rozliczać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (KPiR).

Definicja podatku liniowego

Podatek liniowy jest jedną z form opodatkowania dochodu przedsiębiorcy, koncepcja podatku liniowego jest formułowana najczęściej względem do podatku dochodowego od osób fizycznych, bądź podatku dochodowego od osób prawnych. W tym też przypadku wymiar podatku liniowego obliczany jest w oparciu o jedną stawkę opodatkowania, wszyscy podatnicy płacą taką samą część (19%) swoich dochodów w formie podatku.

Podatek liniowy – czy się opłaca ?

Stawka podatku liniowego wynosi 19%, bez względu na wysokość dochodów przedsiębiorcy. Zatem podatek liniowy jest najbardziej opłacalny dla tych przedsiębiorców, którzy uzyskują wysokie dochody. Z takiej formy opodatkowania mogą skorzystać jedynie podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Jednym z podstawowych warunków skorzystania z podatku liniowego jest nieświadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Obejmuje to usługi o tym samym charakterze, co praca, którą podatnik wykonywał lub wykonuje dla niego na etacie. Przepis ten odnosi się do tego samego roku podatkowego.

Płatnicy podatku liniowego rozliczając się, od osiągniętego przychodu mogą odliczyć koszty jego uzyskania. Co za tym idzie, w wyniku tej czynności zmniejsza się podstawa opodatkowania, czyli – podatek jest niższy. Jednym z minusów tej formy opodatkowania jest brak kwoty wolnej od podatku (która w 2020 r. wynosi 8 tys. zł). Rozliczając się na zasadach ogólnych, jeżeli dochód w danym kwartale, czy miesiącu nie przekroczy 3089 zł, podatek nie jest pobierany (ponieważ podatek pomniejszony o kwotę zmniejszającą podatek = 0 zł). Przywilej ten nie dotyczy osób rozliczających się na podstawie podatku liniowego, dlatego bez względu na wysokość osiągniętego dochodu, podatek należy opłacać.

Od wyliczonego podatku według stawki liniowej można odliczyć w danym roku podatkowym wyłącznie opłacone składki zdrowotne. Podatnik w przypadku opodatkowania według skali liniowej nie może odliczyć ulg za internet, czy ulgi na dzieci. Brak także możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem.

Formę opodatkowania zawsze można zmienić, jednak nie później niż do 20 stycznia każdego roku. Zmiany dokonuje się na podstawie złożonego wniosku CEIDG- 1.

Przykład:
Firma „A” w 2020 r. osiągnęła roczny dochód w wysokości 140 000 zł. Jej właścicielem jest bezdzietna, niezamężna Anna. Ma ona podjąć decyzję, jaka forma opodatkowania – podatek liniowy, czy rozliczenie wg skali podatkowej jest dla niej korzystniejsze.

– Skala podatkowa 14 539,76 + 32% x (140 000 – 85 528) = 31 970,8 zł
– Podatek liniowy 140 000 x 19% = 26 600 zł

W tej sytuacji Pani Annie opłaca się bardziej podatek liniowy, ponieważ będzie mogła odprowadzić mniejszą kwotę podatku do urzędu skarbowego.

PIT -36 L

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność, który zdecydował się na rozliczanie podatkiem liniowym, składa deklarację roczną w postaci formularza PIT-36L. Na deklaracji wykazuje wyłącznie indywidualnie osiągnięty dochód, trzeba pamiętać, że podatek liniowy wyklucza rozliczenie ze współmałżonkiem.

Źródła:

1. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00253 (dostęp z dnia 10.09.2020 r.)

2. https://www.e-pity.pl/abc_podatki/deklaracje/pit-36l/ksiegowosc-podatek-liniowy/ (dostęp z dnia 07.10.2020 r.)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *