Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Rejestracja spółki online – potrzebne dokumenty i przebieg procedury

Rejestracja spółki online – potrzebne dokumenty i przebieg procedury

Jakiś czas temu wprowadzono możliwość zakładania spółek drogą internetową. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne dla osób prowadzących taką spółkę, pozwala im bowiem na wypełnienie wszystkich formalności bez konieczności wychodzenia z domu. To nie tylko oszczędność czasu, ale też pieniędzy. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na ten krok. Zanim jednak dana osoba przystąpi do jego spełnienia, najpierw powinna zapoznać się z procedurami obowiązującymi przy zakładaniu spółek przez Internet. Warto dowiedzieć się, jakie są koszty całego przedsięwzięcia oraz jaka dokumentacja w takim wypadku jest wymagana. Warto też zwrócić uwagę na sytuacje, w których założenie spółki przy użyciu tradycyjnych sposobów (czyli wizyty u notariusza) jest korzystniejsze z punktu widzenia przyszłych wspólników. Wszystkie te kwestie zostaną poruszone w niniejszym artykule.

Przygotowanie do założenia spółki

Najważniejszym dokumentem, na podstawie którego dochodzi do założenia spółki, jest umowa jako akt założycielski podmiotu. W umowie winny znaleźć się określone informacje, bez których dopełnienie wszystkich formalności będzie w praktyce niemożliwe. Do takich danych zalicza się przede wszystkim:

  • firmę i siedzibę spółki – podmiot powinien mieć określoną nazwę związaną z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej; trzeba też zaznaczyć, o jaką spółkę chodzi (np. sp. z.o.o.) oraz wskazać miejscowość, gdzie ona się znajduje (bez podawania dokładnych danych adresowych),
  • branżę – charakter prowadzonej działalności można opisać słowami albo użyć w tym celu kodów PKD;
  • wysokość kapitału zakładowego – minimalnie musi on wynosić 5000 zł; terminie na jego wniesienie do spółki upływa po 7 dniach od dokonania rejestracji spółki w KRS,
  • liczbę przysługujących każdemu wspólnikowi udziałów – wpływa na nią wysokość kapitału początkowego oraz wartości nominalnej udziału na poziomie co najmniej 50 zł; jeśli udziały w spółce są takiej samej wartości nominalnej, można być posiadaczem większej ich ilości, w przeciwnym przypadku każdemu wspólnikowi przysługuje tylko jeden udział,
  • określenie czasu trwania spółki – dotyczy tylko podmiotów, które zostały założone na określony czas – wówczas trzeba wskazać dokładną datę zakończenia przez nie działalności; z tego wymogu są natomiast zwolnieni wspólnicy zrzeszeni w spółce założonej na czas nieoznaczony.

Po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych danych w dalszej kolejności można przystąpić do zakładania spółki za pośrednictwem Internetu.

Jak założyć spółkę przez internet?

Procedury zakładania spółki przez Internet nie są zbyt skomplikowane. Przede wszystkim trzeba wypełnić znajdujący się na stronie internetowej formularz S24. Wszyscy wspólnicy, którzy podpisują umowę, powinni dysponować aktywnym kontem na portalu. Mimo wszystko jednak konkretnych formalności dopełnia się tylko na jednym koncie. Jest to spowodowane dążeniem do uniknięcia sytuacji zdublowania poszczególnych dokumentów na każdym koncie. Po stworzeniu dokumentów udostępnia się je pozostałym wspólnikom po to, aby mogli się oni zapoznać z treścią formularza oraz podpisać go.

W kreatorze należy stworzyć przede wszystkim umowę spółki, listę wspólników oraz wniosek o rejestrację spółki w KRS. Umowę spółki tworzy się, wybierając z kreatora określone warianty odpowiedzi oraz uzupełniając stosowne pola. Jeśli wspólnicy pragną zawrzeć w umowie niestandardowe zapisy, należy opracować je w formie aktu notarialnego.

Lista wspólników zostaje stworzona automatycznie przez system po wyborze odpowiedniej opcji. Co do zasady, stanowi ona załącznik do umowy. Analogicznie rzecz ma się także z wnioskiem o rejestrację, który można pobrać z odpowiedniej sekcji. Po wygenerowaniu wszystkich dokumentów wszyscy wspólnicy lub ich pełnomocnicy zobowiązani są do złożenia podpisów elektronicznych w stosownym miejscu.

Koszty rejestracji

Dopełnienie wszystkich formalności związanych z zakładaniem spółki przez Internet jest możliwe pod warunkiem uiszczenia zapłaty za wpis do KRSu oraz za ogłoszenie wpisu w Monitorze Gospodarczym. Pierwsza z wymienionych czynności kosztuje 250 zł, druga natomiast 100 zł. Ponadto trzeba się też liczyć z koniecznością opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, którego wysokość uzależniona jest od wysokości kapitału zakładowego (minimalna stawka takiego podatku to 23 zł).

Uzyskanie odpisów różnego rodzaju dokumentów, które trzeba potem złożyć w urzędzie, to kolejny wydatek rzędu około 200 zł. Zakładanie spółki u notariusza zwykle wiąże się z wyższymi kosztami. Kapitał w spółkę wnosi się w formie gotówkowej (w przypadku rejestracji dokonanej u notariusza można to uczynić w postaci aportu).

Dokończenie rejestracji

Po dokonaniu automatycznej rejestracji sporządzone dokumenty zostają automatycznie przesłane do właściwego sądu rejestrowego. Później zostaną wygenerowane numery NIP oraz REGON. Spółkę trzeba też zarejestrować w urzędzie jako czynnego podatnika VAT, składając w tym celu deklaracje VAT-R i NIP-8. Należy też opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wypełnić deklarację PCC-3.

Źródła:

  1. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-spolke-kapitalowa/proc_1503-wpis-spolki-z-oo-do-krs (dostęp z dnia 12.04.2021 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *