Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

CIT w spółkach komandytowych

CIT w spółkach komandytowych

Spółka komandytowa to spółka osobowa, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusza), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. W roku 2021 spółki komandytowe (które mają siedzibę, bądź zarząd na terytorium Polski), uzyskały status podatnika CIT. Zgodnie z ustawą nowelizującą spółki komandytowe zostały objęte CIT, co do zasady od 1 stycznia 2021 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123). Spółka komandytowa mogła przesunąć ww. termin objęcia CIT-em na dzień 1 maja 2021 roku zgodnie z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy. Uzyskanie przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT osiągane przez nią przychody, a także ponoszone koszty uzyskania przychodów rozliczane są dla celów CIT (przez spółkę, a nie wspólników) na podobnych zasadach np. jak przychody/koszty, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dochody uzyskane przez spółkę komandytową z działalności gospodarczej, które uzyskały status podatnika CIT, podlegają opodatkowaniu CIT na podobnych zasadach np. jak dochody spółki z.o.o. podatek wynosi 19 %, lub 9% podstawy opodatkowania. Drugą stawkę mogą stosować mali podatnicy, bądź podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w odniesieniu do przychodów innych niż z zysków kapitałowych (dla małych podatników o przychodach nieprzekraczających 2 mln euro i podatników rozpoczynających działalność).

Opodatkowanie dochodów spółki komandytowej w roku 2021

Do tej pory spółki komandytowe nie były podatnikami podatku dochodowego, ich wspólnicy byli za to podatnikami CIT i PIT. Przychody uzyskane przez spółkę komandytową, a także koszty uzyskania przychodów były proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku przypisane do każdego wspólnika, który w ciągu roku rozliczał te przychody/koszty dla celów PIT/CIT.

Spółka komandytowa po uzyskaniu statusu podatnika CIT (nie jest podmiotem rozpoczynającym prowadzenie jdg – nie będzie mogła stosować preferencji przewidzianych dla tych podatników). Jednak może być w 2021 roku małym podatnikiem, w tym przypadku spółka będzie mogła stosować 9% CIT (jeśli spełni wszystkie warunki do stosowania tej preferencji).

Komplementariusz, komandytariusz – rozliczenie podatku dochodowego

Wypłata zysku spółki komandytowej – zaliczkowa (w ciągu roku), jak i po zakończeniu roku, była neutralna podatkowo dla wspólników (komandytariusza oraz komplementariusza). Natomiast po uzyskaniu przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT ta zasada uległa zmianie, wypłata zysku spółki komandytowej podlega opodatkowaniu u wspólników, z możliwością zastosowania niektórych ograniczeń w zwolnieniu opodatkowania, bądź w opodatkowaniu.

Komandytariusz będący osobą fizyczną – dywidendy oraz inne przychody z udziału w zyskach spółki komandytowej kwalifikowane są do przychodów z kapitałów pieniężnych. Od uzyskanego przez komandytariusza z tego tytułu przychodu, spółka komandytowa pobiera jako płatnik podatek dochodowy w wysokości 19% uzyskanego dochodu. Spółka jest zobowiązana ten podatek przekazać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, podatek przekazujemy na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Spółka jest również zobowiązana do przesłania rocznej deklaracji o podatku dochodowym (PIT 8- AR) w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym pobrano podatek.

Dla komandytariusza będącego osobą prawną przychody z udziału w zyskach spółki komandytowej są kwalifikowane do przychodów z zysków kapitałowych. Zatem jeśli wspólnik spółki komandytowej (osoba prawna) np. spółka z.o.o. uzyska wypłatę zysku spółki komandytowej, wtedy uzyska przychód/dochód z zysków kapitałowych, do którego spółka komandytowa jest zobowiązana pobrać, jako płatnik 19% podatek dochodowy. Podatek podlega przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego (właściwego wg siedziby komandytariusza, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został pobrany).

Uwaga !

Wspólnik spółki komandytowej komplementariusz jak i komandytariusz będący podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych może obniżyć przychód o nieodliczoną stratę.

Źródła:

  1. https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/podatnicy-i-zakres-opodatkowania/5175953,CIT-w-spolkach-komandytowych-i-jawnych-zasady-opodatkowania-dochodow-i-strat.html (dostęp z dnia 28.05.2021 r.)
  2. https://www.podatki.gov.pl/cit/wyjasnienia/spolka-komandytowa-cit-i-rok-obrotowy/ (dostęp z dnia 31.05.2021 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *