Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Plan kont – wyjaśnienie

Plan kont – to element polityki rachunkowości, zawierający wykaz wszystkich stosowanych kont używanych do ujęcia (księgowania) operacji gospodarczych w ciągu roku obrotowego.


Wszystkie konta księgowe dzielą się na zespoły kont w których to ujmuje się operacje gospodarcze związane z:

  • 0 – nabyciem, wytworzeniem, sprzedażą środków trwałych, inwestycjami oraz amortyzacja,
  • 1 – wpływami i wypływami z rachunku bankowego, kasy zakładowej, z lokaty, spłat kredytów,
  • 2 – powstaniem i spłatą zobowiązań z tyt.: wynagrodzeń, podatków, składek zus, faktur, pożyczek, a ponadto rozliczenia z właścicielami, pozostałe zobowiązania
  • 3 – wejściem i wyjściem za magazynu materiałów, produktów, towarów
  • 4 albo 4 i 5 – kosztami w dwóch wariantach (odpowiednio układ rodzajowy oraz kalkulacyjny)
  • 6 – wejście i wyjście z magazyny wyrobów gotowych, rozliczenia kosztów w czasie
  • 7 – z przychodami ze sprzedaży produktów, towarów i usług, środków trwałych, z tyt. odsetek od udzielonych pożyczek, użytkowanych lokat bankowych, różnic kursowych
  • 8 – z osiągniętym wynikiem finansowym (zysk lub strata), przychodami rozliczanymi w czasie, rozliczeniem rocznym podatku dochodowego, wpłatami na kapitały (podstawowy, zapasowy)
  • 9 – z wykazaniem kosztów i przychodów niestanowiących koszty i przychody podatkowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *