Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Odprawa celna przy imporcie towarów

Odprawa celna przy imporcie towarów

Pod pojęciem importu towarów rozumie się zazwyczaj transport określonych towarów z terytorium państwa znajdującego się poza Unią Europejską na teren państwa zrzeszonego w tej wspólnocie. W świetle tej definicji importerami są zatem te firmy i przedsiębiorstwa, które sprowadzają towar z zagranicy, pod warunkiem, że kraj pochodzenia tego towaru znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej. Do najważniejszych obowiązków importera zalicza się odprawienie towaru, które w praktyce wiąże się z koniecznością pomyślnego przejścia przez procedurę celną. Warto dowiedzieć się, jak wygląda odprawa celna oraz w jaki sposób jest ona przeprowadzana. Warto też poznać kwoty należności celno-skarbowych.

Najważniejsze obowiązki agencji celnej

Agencja celna to podmiot powołany w celu załatwiania wszelkich formalności związanych z odprawą celną realizowanych w urzędzie celnym. Zajmuje się tym ona w imieniu importera. Agenci celni pośredniczą pomiędzy przedsiębiorcami a urzędnikami celnymi. W zakres obowiązków agenta celnego wchodzi szereg czynności. Można tutaj wymienić m.in. przygotowywanie i sprawdzanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzania odpraw celnych, a także dokonywanie zgłoszeń celnych.

Agenci podejmują się także obliczania wysokości należności przewozowych oraz weryfikacją znaków CE. Do ich podstawowych obowiązków zalicza się także opracowanie deklaracji odnoszącej się do podatku akcyzowego.

Odprawa celna – funkcje

Odprawa celna ma za zadanie wezwać importera do opłacenia cła w odpowiedniej wysokości. Ponadto w jej ramach sprawdza się także, czy import towarów był zgodny z obowiązującym prawem oraz umowami międzynarodowymi. Cło nakłada się wyłącznie na import towarów pochodzących zza granicy Unii Europejskiej, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów jest natomiast całkowicie zwolniona z tej opłaty. Cło sprawia, że dany produkt jest finalnie droższy niż jego odpowiednik pochodzący od rodzimych dostawców. Sprzyja to podniesieniu konkurencyjności rodzimych produktów, które z punktu widzenia konsumenta są znacznie tańsze od importowanych towarów.

Wysokość należności celno-skarbowych

W skład należności celno-skarbowych wchodzi samo cło oraz VAT w określonej wysokości. Taryfa celna dla wszystkich państw znajdujących się na obszarze Unii Europejskiej jest dokładnie taka sama. W większości przypadków stawki wyrażone są procentowo w relacji do wartości celnej danego towaru. Przy niektórych towarach zwraca się także uwagę na ich wagę.

Należności związane z opłacaniem cła wylicza się, uwzględniając sumę transportu towaru spoza obszaru UE, a także wartości celnej. Podane wartości mnoży się ze sobą, dołączając do tego dodatkowo koszty przesyłki.

Z kolei należności podatkowe w zakresie opłacania VAT oblicza się poprzez przeliczenie sumy wartości celnej przez obowiązującą w danym przypadku wysokość VAT (np. 23%).

Łącząc ze sobą oba rodzaje wydatków, otrzymuje się finalnie należności celno-skarbowe.

Rodzaje odpraw celnych

Odprawy celne można podzielić na kilka rodzajów. Najpopularniejsza klasyfikacja uwzględnia podział odpraw na:

  • ostateczną – odprawione towary pozostają wewnątrz wspólnoty UE;
  • czasową – towary odprawione po jakimś czasie trafiają z powrotem poza obszar UE;
  • odroczoną – dotyczy sytuacji niemożności dokonania odprawy przez jeden urząd celny, co zwykle skutkuje przekazaniem sprawy do innego urzędu celnego.

Standardowo odprawy celne odbywają się w porcie przeznaczenia. Jeśli importer skorzystał z usług agencji celnej, do zwolnienia towaru dochodzi po otrzymaniu potwierdzenia przez agencję zapłaty należności celno-skarbowych. Z kolei działający samodzielnie importer musi liczyć się z tym, że jego towar zostanie dopuszczony do kraju przeznaczenia dopiero po zaksięgowaniu należności na koncie urzędu celnego.

Przebieg odprawy celnej

Odprawa celna dokonywana jest wykonywana w celu dopuszczenia towaru do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej. O dopuszczenie do obrotu można wnioskować pisemnie albo elektronicznie. W pierwszym przypadku wypełnia się formularz SAD, w drugim natomiast przesyła się plik w Automatycznym Systemie Importu. W określonych sytuacjach można dokonać to ustnie albo poprzez wykonanie innej czynności, np. przejście zielonym pasem przeznaczonym dla towarów nieprzeznaczonych do obrotu handlowego, jak również towarów zwróconych (a zatem nieobjętych obowiązkową opłatą celną).

W ramach postępowania celnego najpierw okazuje się urzędnikom elektroniczną deklarację skróconą, w oparciu o którą wydaje się decyzję o przeprowadzeniu kontroli celnej. Następnie dostarcza się towar do urzędu celnego, przebywając określoną drogę celną pomiędzy przejściem granicznym a terminalem. Później składa się zgłoszenie celne, przy czym między przedstawieniem towarów a zgłoszeniem może upłynąć maksymalnie 45 dni w przypadku towarów transportowanych drogą morską oraz 20 dni w przypadku towarów przewożonych innymi środkami transportu (np. samochodami, koleją, samolotem). Dalej towar wprowadza się do obrotu lub oddaje do użytku.

Źródła:

  1. https://podrecznikimportera.pl/jak-przejsc-odprawe-celna/?utm_source=BigChina&utm_campaign=banner_glowna&utm_medium=refferal (dostęp z dnia 12.06.2021 r.)
  2. https://porath.com/pl/6-rzeczy-o-ktorych-powinni-panstwo-wiedziec-przed-importem-towarow-do-ue/ (dostęp z dnia 16.06.2021 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *