Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Nowy plik JPK_VAT

Nowy plik JPK_VAT

Termin obowiązkowego składania pliku JPK V7M/V7K dla wszystkich podatników był planowany na 1 lipca 2020 roku, w wyniku nowelizacji ustawy VAT termin ten został odroczony. Czynni podatnicy VAT tj. małe przedsiębiorstwa, średnie, duże czy mikroprzedsiębiorstwa będą obowiązkowo składać deklarację zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego od 1 października 2020 roku.

Co będzie zawierał nowy plik JPK ?

Nowy plik JPK_VAT będzie zawierał zestaw informacji o zakupach i sprzedaży wynikających z ewidencji VAT za dany okres, pozycje z obecnej deklaracji VAT -7 lub VAT -7K oraz dodatkowe dane potrzebne do analizy poprawności rozliczenia. Będą obowiązywały dwa warianty JPK_VAT, pierwszy dotyczył będzie podatników, którzy rozliczają się miesięcznie (JPK_V7M), a drugi skierowany jest do podatników, którzy rozliczają się kwartalnie (JPK_V7K). W przypadku pliku JPK_V7M podatnik będzie zobowiązany do wypełnienia wszystkich elementów pliku JPK_VAT, lecz w przypadku JPK_V7K podatnicy są zobligowani do wypełnienia części ewidencyjnej miesięcznie, a deklaracyjnej – kwartalnie.

Szczególne oznaczenia stosowane w nowym JPK_VAT

Podatnicy muszą przygotować się do stosowania w nowym pliku JPK_VAT oznaczeń dla towarów/usług, procedur oraz dowodów. Obowiązek stosowania kodów grup towarów i usług występować będzie m.in. w przypadku:

– towarów używanych,

– faktur zaliczkowych,

– krajowych i transgranicznych dostaw towarów dokonywanych przez podatnika oraz krajowych i transgranicznych usług świadczonych przez podatnika,

– eksportu i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (np. paliw), eksportu usług (np. niematerialnych),

– faktur z oznaczeniem „FP” wystawianych do paragonów na rzecz podatników,

– faktur dotyczących bonów jednego przeznaczenia (SPV), które odnoszą się do towarów bądź usług objętych kodami GTU.

Oznaczenia MPP, MK, FP, TP, GTU będą dotyczyły również dokumentów wykazywanych w czasie jego obowiązywania, ale wystawionych wcześniej (przykładowo faktur zakupu wystawionych przed okresem obowiązywania nowej struktury, kiedy podatnik będzie korzystać z prawa do odliczenia VAT w okresie jej obowiązywania)

Ujmowany w ewidencji dokument będzie mógł posiadać więcej niż jedno oznaczenie (np. fakturę dokumentującą dostawę alkoholu na rzecz podmiotu powiązanego, należy oznaczyć kodem GTU_01 oraz TP).

Oznaczenia dostaw towarów/usług

Kody w strukturze JPK dotyczące grup towarowych oznaczone są symbolem GTU (z numerem 1-13) i dotyczą takich dostaw jak: napoi alkoholowych, paliwa, olei opałowych, wyrobów tytoniowych, odpadów, urządzeń elektrycznych oraz części i materiałów, pojazdów i części samochodowych, metali szlachetnych oraz nieszlachetnych, leków i wyrobów medycznych, budynków, budowli i gruntów, świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, usług o charakterze niematerialnym, oraz świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Oznaczenia dowodów sprzedaży

RO – w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących,

FP – w przypadku faktury do paragonu, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT,

WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego (np. przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej na kasie rejestrującej).

Oznaczenia dowodów zakupu

MK – w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał kasową metodę rozliczeń (określoną w art. 21 ustawy o VAT),

VAT_RR – w przypadku faktury VAT RR (o której mowa w art. 116 ustawy o VAT),

IMP – w przypadku importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT,

WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego (np. dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia VAT).

Mechanizm podzielonej płatności

W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł (bądź równowartość tej kwoty), obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, która powinna zawierać „mechanizm podzielonej płatności”. W nowym pliku JPK_VAT transakcja objęta mechanizmem podzielonej będzie oznaczona „MPP”. Oznaczenie te będzie stosowane przez dostawców jak i przez nabywców. Oznaczenie MPP będzie stosowane do transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności zarówno przy fakturach sprzedażowych jak i zakupowych, oraz faktury jako całości (bez rozbicia na wiersze).

Źródła:

  1. https://www.pit.pl/aktualnosci/dostawy-opodatkowane-vat-marza-w-nowym-jpk-vat-995444 (dostęp z dnia 29.09.2020 r.)
  2. https://inforfk.pl/aktualnosci/7836410,Nowy-JPK-VAT-z-deklaracja-dla-wszystkich-przedsiebiorcow.html (dostęp z dnia 30.09.2020 r.)
  3. http://www.druki.gofin.pl/jpkv7m-jednolity-plik-kontrolny-z-deklaracja-i-ewidencja-vat,wzor,1740.html (01.10.2020 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *