Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Kto płaci Fundusz Pracy?

Warto wiedzieć ile % wynosi składka na Fundusz Pracy, kto musi ją płacić w jakiej wysokości.

Na wstępie warto wspomnieć, że od przyszłego roku podana składka FP będzie zasilać w części tzw. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Kto płaci składkę FP?
Składka na Fundusz Pracy jest opłacana przez płatnika składek, czyli przez pracodawcę. To właśnie pracodawca opłaca składkę za osoby objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi.
Ile wynosi stopa % składki?

Stopa procentowa wynosi 2,45% podstawy wymiaru.

Za kogo opłacana jest składka ?

Płatnik składek, a więc pracodawca jest zobowiązany do opłacania składki na FP m.in za osoby, które:

 • pozostają w stosunku pracy lub stosunku służbowym,
 • wykonują pracę nakładczą,
 • wykonują umowy agencyjne lub umowy zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące,
 • wykonują pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • pobierają stypendia sportowe,
 • i inne…

Zleceniodawca, który jest osobą fizyczną i nie zatrudnia ani jednego pracownika, nie opłaca składek na FP za osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Za kogo nie opłaca się składek na FP?

Płatnik składek, a więc pracodawca nie opłaca składek m.in. za osoby, które:

 • są duchownymi,
 • pobierają na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały,
 • pobierają, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • pobierają na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla opiekuna,
 • objęte są ubezpieczeniem społecznym rolników,
 • przebywają na urlopach wychowawczych oraz pobierają zasiłek macierzyński,
 • sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (z wyłączeniem osób wymienionych w art. 6b ust. 1 tej ustawy – z uwagi na objęcie ich tylko ubezpieczeniem emerytalnym),
 • i inne…

Ważne! Przy ustalaniu podstawy nie stosuje się ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek do 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *