Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Kto może otrzymać fakturę z odwrotnym obciążeniem?

Obowiązek rozliczenia podatku VAT odnoszący się do odwrotnego obciążenia dotyczy nabywcy, który jest przedsiębiorcą będącym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.

Obowiązek rozliczenia podatku VAT odnoszący się do odwrotnego obciążenia dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą nabywające towary wymienione w zał. nr 11 do ustawy o VAT, jeżeli spełnione są łącznie trzy warunki (art. 17 ust. 1 pkt 7):

Ust. 1 pkt. 7.: Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:
7) nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 wartość sprzedaży a zwolnienia podatkowe ust. 1 i 9,
b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 zwolnienia podatkowe ust. 1 pkt 2 lub art. 122 zwolnienie od podatku dostawy, importu i nabycia złota inwestycyjnego;

Odwrotne obciążenie nie dotyczy natomiast sytuacji, gdy mamy do czynienia ze sprzedażą wymienionych wyrobów na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Dlaczego? Ponieważ taka sprzedaż jest opodatkowana na zasadach ogólnych (23%) i nie ma obowiązku stosowania odwrotnego obciążenia. VAT po prostu rozlicza sprzedawca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *