Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Korekta JPK – co trzeba wiedzieć?

Jakiś czas temu do polskiego systemu podatkowego wprowadzono Jednolite Pliki Kontrolne, na bazie których można weryfikować prawidłowość rozliczeń przedsiębiorstwa z fiskusem w zakresie opłacania podatku VAT. Tego rodzaju formularze muszą co miesiąc przesyłać wszyscy czynni podatnicy VAT, niezależnie od faktycznej wielkości firmy, którą prowadzą. W JPK zamieszcza się różnego rodzaju dane odnoszące się do zrealizowanych przez organizację transakcji kupna-sprzedaży, które muszą pokrywać się z informacjami widniejącymi w rozliczeniach VAT. Choć JPK istnieją w systemie fiskalnym już od jakiegoś czasu, niektórzy właściciele firm wciąż mają problemy z jego odpowiednim wypełnieniem. Wówczas pojawia się uzasadnione pytanie o to, w jaki sposób skorygować ewentualne błędy na tych dokumentach? Czy takie działanie jest w ogóle możliwe?

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

JPK to specjalny dokument, w którym zawiera się wszelkie dane odnoszące się do rozliczeń VAT za miesiąc poprzedzający jego wysłanie. Zwyczajowo należy go przesłać do odpowiedniego urzędu skarbowego do 25 dnia każdego miesiąca, jeśli jednak data ta wypada w dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, wówczas istnieje możliwość przedłużenia tego terminu do następnego dnia roboczego. Może się też zdarzyć, że urząd skarbowy sam zażąda przesłania pliku w określonych sytuacjach poza standardowo wyznaczonymi terminami. Na każde takie wezwanie ze strony organu podatkowego trzeba odpowiedzieć możliwie jak najszybciej.

Korygowanie deklaracji JPK

Trzeba mieć świadomość, że JPK jest dokumentem przesyłanym do urzędu skarbowego jedynie drogą elektroniczną, nie ma zatem możliwości osobistego złożenia tego aktu w organie podatkowym. JPK generowany jest automatycznie przy użyciu specjalistycznego programu, a potem trafia on do Ministerstwa Finansów, skąd należy pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Dane uwierzytelnia się za pomocą autoryzacji, profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. To oznacza, że potencjalnej korekty dokumentu można dokonać jedynie w wersji elektronicznej. Jak to wygląda w praktyce?

Reguły przyświecające poprawianiu plików JPK

Generalnie rzecz ujmując, korekty dokonuje się przy wykorzystaniu dedykowanego programu, odpowiedzialnego za automatyczne wprowadzanie żądanych przez użytkownika zmian. Każdą dokonaną korektę opatruje się kolejnym numerem umieszczanym w kolumnie zatytułowanej „cel złożenia”. Korekt można dokonywać w dowolnej ilości, nie istnieją bowiem żadne obostrzenia co do ich możliwej liczby, Obowiązuje tutaj zasada poprawienia dokumentu w ten sposób, aby wykazywał on faktyczne dane, pokrywające się z rozliczeniem VAT za dany okres. Trzeba jednak pamiętać o tym, że każda zmiana dokonana w rozliczeniu VAT jest równoznaczna z koniecznością przesłania skorygowanego dokumentu JPK w całości.

W pliku tym poza poprawionymi informacjami należy zamieścić cały komplet wymaganych przy tego rodzaju dokumentacji danych. Korekty mogą odnosić się zarówno do błędów w obliczeniach, jak i nieprawidłowo zapisanych danych adresowych, numerów ewidencji podatkowej itp.

Warto uświadomić sobie, że błędy w JPK niekoniecznie wynikają z winy przedsiębiorcy czy też osoby odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości w firmie. Niekiedy są one spowodowane zaniedbaniami ze strony kontrahentów, którzy po terminie decydują się na przesłanie organizacji faktury korygującej. Jeśli zdarzy się to już po zamknięciu danego miesiąca i rozpoczęciu nowego, w takim wypadku trzeba odpowiednio skorygować wysłany uprzednio plik. W przeciwnym razie bowiem zawarte na nim dane będą niezgodne z informacjami wyszczególnionymi w zestawieniach VAT za dany miesiąc.

Najczęściej występujące błędy w JPK

Przedsiębiorcy w JPK mogą popełniać różne błędy. Do najczęściej zdarzających się pomyłek zalicza się jednak przede wszystkim błędnie ujmowane transakcje. Chodzi tutaj na przykład o nieprawidłowe zaliczanie transakcji odwrotnego obciążenia, które często mylone są z 23-procentową stawką VAT na niektóre produkty i usługi. Niekiedy dochodzi także do podwójnego zaksięgowania faktur zakupów lub sprzedaży albo do nieprawidłowego ich zaksięgowania. Na porządku dziennym są także problemy z odpowiednim wystawieniem faktury sprzedaży w taki sposób, aby można było w niej uwzględnić zwiększoną podstawę opodatkowania.

Czasem przedsiębiorcy nie wiedzą również, jak prawidłowo rozliczyć faktury otrzymane od kontrahentów niezarejestrowanych do VAT, ale dysponujące naliczonym podatkiem. W przypadku, gdy jest to sytuacja uprawniona do odliczenia VAT, można dokonać takiego odliczenia. Nie można dokonać odliczenia jedynie od faktur wystawionych przez podmioty, które formalnie nie istnieją. Do takich natomiast w żadnym wypadku nie można zaliczyć przedsiębiorstw, które z uwagi na zachodzenie określonych przesłanek podmiotowych lub przedmiotowych korzystają z przysługującego im zwolnienia z konieczności opłacania podatku od towarów i usług. Warto jednak za każdym razem dokonywać szczegółowej weryfikacji kontrahenta.

Autor: Łukasz Stachurski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *