Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Kiedy opłacać fundusz pracy – opłacane preferencyjne składki ZUS

Przedsiębiorcy zgłaszają podstawową wątpliwość dotyczącą opłacania Funduszu Pracy przy jednoczesnym opłacaniu preferencyjnych składkach ZUS – Czy należy opłacać Fundusz Pracy?

Przedsiębiorcy opłacający składki ZUS w formie preferencyjnej są zwolnieni z opłacania Funduszu Pracy. Oznacza to, iż ci przedsiębiorcy nie muszą opłacać składki na FP.

Uwaga! Jednakże od tej reguły występują pewnie wyjątki:

  • Jeżeli dany przedsiębiorca opłaca składki ZUS preferencyjne, ale przy tym prowadzi działalność gospodarczą i uzyskuje jednocześnie dochody z umowy zlecenie oraz łączna kwota podstawy wymiaru składek przekracza wysokość minimalnego wynagrodzenia (kwota 2 100 zł brutto na 2018 rok), to nie ma on możliwości uniknięcia opłaty składki na Fundusz Pracy. Oznacza to, że przedsiębiorca ten musi uiścić opłatę na składkę FP z tytułu prowadzonej działalności. Natomiast z umowy zlecenie, składkę tę odprowadzi zleceniodawca.
  • Również w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi swoją działalność, ale uzyskuje jednocześnie dochody z tytułu umowy o pracę (nawet stosunkowo niskie, np. 1600 zł brutto), także musi opłacić składkę na Fundusz Pracy z tytułu prowadzonej działalności. Dodatkowo także pracodawca musi odprowadzić za niego składkę na FP z tytułu zawartej umowy o pracę.

Dlaczego tak się dzieje?

Wszystko jest spowodowane osiąganym dochodem wraz z podstawą wymiaru składek ZUS preferencyjnych, który znacząco przewyższa kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dla przykładu: Kobieta (wiek 25 lat) uzyskuje dochody z umowy o pracę 1600 zł brutto, a wymiar składek ZUS wynosi 630zł. W sumie otrzymana wartość łączna to 2230 zł. Tak więc kwota zostaje przekroczona względem średniego wynagrodzenia i składki na FP muszą być opłacone.

Jednakże warto jeszcze podkreślić, iż w tym wypadku jest również ważny wiek danej osoby. Jeżeli kobieta przekroczyłaby wiek 55 lat lub mężczyzna 60 lat, to niezależnie od osiągniętego dochodu byliby oni uprawnieni do pełnego zwolnienia z opłacania składek n FP.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, iż zwolnienie dotyczy również przedsiębiorcy, który jest równocześnie zleceniodawcą. Jeżeli nie zatrudnia on żadnego swojego pracownika na umowę o pracę (tylko na umowy zlecenie), to nie ma obowiązku opłacania składki na fundusz pracy nawet w sytuacji, gdy wynagrodzenie byłoby wyższe niż tzw. średnia krajowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *